|

Lista operacji informująca o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi”

Operacje w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” PROW 2014-2020.

W ramach przeprowadzonego w dniach od 5 do 31 października 2023 roku naboru wniosków o przyznanie pomocy wpłynęło 60 wniosków na kwotę pomocy 22.835.285,27 zł. Zakwalifikowano do umieszczenia na liście operacji 58 wniosków, na łączna kwotę 22.593.122 zł. Wszystkie wnioski umieszczone na liście mieszczą się w aktualnym limicie środków dla województwa mazowieckiego. Po ocenie merytorycznej wniosków o przyznanie pomocy nastąpi aktualizacja listy operacji wskazująca wnioski spełniające kryteria przyznania pomocy.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz stosownie do instrukcji przesłanej przez ARiMR, dotyczącej metodologii ustalania kwot pozostałych do zakontraktowania w ramach limitów określonych w euro dla działań/poddziałań/typów operacji objętym PROW 2014-2020, aktualnie dostępny limit środków, dla operacji typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” dla inwestycji realizowanych w zakresie § 2 pkt.2 ww. rozporządzania  wynosi 37.095.143 zł.

Pomoc może być przyznana na operacje, które znajdują się na liście i uzyskały co najmniej 5 punktów.

 

PLIKI DO POBRANIA

Lista operacji
Rozmiar pliku: 296 KB
POBIERZ PDF