|

Lista operacji informująca o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi”

Operacje w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” PROW 2014-2020.

W ramach przeprowadzonego w dniach od 8 do 25 kwietnia 2024 roku naboru wniosków o przyznanie pomocy wpłynęło 46 wniosków na kwotę pomocy 18 554 258 zł. Zakwalifikowano do umieszczenia na liście operacji 43 wnioski, na łączną kwotę 17 054 258 zł. Wszystkie wnioski umieszczone na liście mieszczą się w aktualnym limicie środków dla województwa mazowieckiego. Po ocenie merytorycznej wniosków o przyznanie pomocy nastąpi aktualizacja listy operacji wskazująca wnioski spełniające kryteria przyznania pomocy.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 roku w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz stosownie do instrukcji przesłanej przez ARiMR, dotyczącej metodologii ustalania kwot pozostałych do zakontraktowania w ramach limitów określonych w euro dla działań/poddziałań/typów operacji objętym PROW 2014-2020, aktualnie dostępny limit środków, dla operacji typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” dla inwestycji realizowanych w zakresie § 2 pkt.2 ww. rozporządzania  wynosi 20 287 509 zł.

Pomoc może być przyznana na operacje, które znajdują się na liście i uzyskały co najmniej 5 punktów.

PLIKI DO POBRANIA

Lista operacji
Rozmiar pliku: 136 KB
POBIERZ PDF