|

[PROW] Lista operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla operacji typu "Scalenie gruntów"

w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dla naboru od 6 grudnia 2021 r. do 27 grudnia 2021 r.

Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął w dniu 21 marca 2022 r. uchwałę nr 404/307/22 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla operacji  typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dla naboru od 6 grudnia 2021 r. do 27 grudnia 2021 r.

W ramach przeprowadzonego naboru do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie wpłynęły 2 wnioski o przyznanie pomocy na łączną kwotę
16 826 506,76 zł.

Na listę operacji zakwalifikowanych do przyznania pomocy w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wpisany został jeden projekt na kwotę pomocy 13 526 878,94 zł.

Zgodnie z procedurą obsługi wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu "Scalanie gruntów", do Beneficjenta znajdującego się na liście operacji zostanie wysłane pismo zapraszające na podpisanie umowy.