|

[PROW] Lista operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla typu "Scalenie gruntów"

obrazek dekoracyjny

w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dla naboru od 19 kwietnia 2022 r. do 4 maja 2022 r.

Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął w dniu 14 czerwca 2022 r. uchwałę nr 982/329/22 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dla naboru od 19 kwietnia 2022 r. do 4 maja 2022 r.

W ramach przeprowadzonego naboru do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie wpłynął jeden wniosek o przyznanie pomocy na kwotę
6 599 536,35 zł.

Na listę operacji zakwalifikowanych do przyznania pomocy w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wpisany został projekt na kwotę pomocy 4 199 284 zł.

Zgodnie z procedurą obsługi wniosków o przyznanie pomocy dla typu operacji "Scalanie gruntów", do Beneficjenta znajdującego się na liście operacji zostanie wysłane pismo zapraszające na podpisanie umowy.