|

Partner KSOW zaprasza na wyjazd studyjny!

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” realizuje projekt pn. „Dobre praktyki w zakresie rozwoju sektora usług czasu wolnego i gospodarki doświadczeń – wyjazd studyjny do województwa kujawsko-pomorskiego” w ramach którego zorganizuje:

- 4-dniowy wyjazd studyjny w terminie 30.08.2022 r. – 02.09.2022 r. o tematyce gospodarstw opiekuńczych, społecznych oraz zagród edukacyjnych, w którym udział weźmie 16 osób z terenu województwa mazowieckiego i podlaskiego,

- spotkanie informacyjne pn. „Zasady funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych”, w którym weźmie udział 15 osób z terenu województwa mazowieckiego i podlaskiego.

Celem operacji jest organizacja wyjazdu studyjnego oraz  spotkania informacyjnego pn. „Zasady funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych” w  zakresie organizowania usług czasu wolnego i gospodarki doświadczeń, zasad zakładania i funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych, społecznych oraz  zagród edukacyjnych na przykładzie LGD woj. kujawsko – pomorskiego.

Efektem realizacji operacji będzie podniesienie wiedzy  uczestników wyjazdu oraz spotkania informacyjnego w zakresie zakładania, funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych, społecznych oraz  zagród edukacyjnych.

Wyjazd studyjny oraz spotkanie informacyjne pn. „Zasady funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych” będą promocją dobrych praktyk w zakresie turystyki społecznej, prozdrowotnej oraz edukacyjnej (infrastruktura, zarządzanie,  sprzedaż usług, promocja) czyli z pewnością ułatwi jego uczestnikom przede wszystkim wymianę fachowej wiedzy i doświadczeń w kierunku rozwoju działalności pozarolniczej (działalność turystyczna w zakresie gospodarstw opiekuńczych, zagród edukacyjnych) oraz wymianę doświadczeń w dziedzinie promocji turystycznej w oparciu o zasoby turystyczne, przyrodnicze i kulturowe regionu.

Działanie 6: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.

Wyjazd studyjny skierowany jest do przedstawicieli branży turystycznej, ngo działających w obszarze promocji i rozwoju turystyki na obszarze LGD.

Liczba miejsc ograniczona !!!

Zapraszamy osoby chętne do wypełnienia formularza zgłoszeniowego na wyjazd studyjny.

Więc informacji pod nr. tel. +48 797 091 197 lub na stronie internetowej www.tygieldolinybugu.pl


PLIKI DO POBRANIA

FORM__ZGLOSZ_Tyg.doc
Rozmiar pliku: 688 KB
POBIERZ DOC