|

Lokalne Grupy Działania na Mazowszu wybrane!

Duże wsparcie dla mazowieckiej wsi z Unii Europejskiej! Ponad 81 mln euro trafi do 30 lokalnych grup działania na Mazowszu!

Wybrane w konkursie LGD przygotowały lokalne strategie rozwoju dla terenów wiejskich, na terenie których działają. Pieniądze będą przeznaczone m.in. na rozwój przedsiębiorczości, poprawę dostępu do małej infrastruktury, rozwijanie gospodarstw agroturystycznych i zagród edukacyjnych czy wsparcie tworzenia krótkich łańcuchów żywnościowych. 15 grudnia 2023 r. umowy z lokalnymi grupami działania podpisał marszałek Adam Struzik.

Rozstrzygnięto właśnie konkurs dla lokalnych grup działania na przygotowanie lokalnych strategii rozwoju, które będą realizowane w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. Są to ważne dokumenty określające, jakie projekty i w jakim zakresie będą mogły być realizowane na terenie działania danej LGD, a ich przygotowanie wymaga m.in. konsultacji społecznych. Wsparcie otrzymało 30 lokalnych grup działania.

Jak podkreśla marszałek Adam Struzik, Mazowsze to region pełen aktywnych organizacji. – Lokalne grupy działania aktywizują mieszkańców i rozwijają potencjał swoich miejscowości. Samorząd województwa wspiera je zarówno ze środków własnych, jak i unijnych. Nie chodzi tu tylko o projekty inwestycyjne, ale także o zachęcanie mieszkańców obszarów wiejskich do angażowania się w działania na rzecz lokalnych społeczności.

Lokalne grupy działania, które przygotowały strategie, otrzymają w sumie ponad 81 mln euro na wdrażanie lokalnych strategii i zarządzanie nimi. Kwota przyznanego wsparcia zależy m.in. od liczby mieszkańców zamieszkujących obszar, który obejmuje dana lokalna strategia rozwoju.

– Zakończyliśmy konkurs na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Kwota ponad 81 mln euro na wdrażanie 30 lokalnych strategii rozwoju interwencji Leader na Mazowszu pozwala patrzeć z umiarkowanym optymizmem na rozwój obszarów wiejskich w najbliższych latach. Jako partner lokalnych grup działania gwarantujemy pełne zaangażowanie i gotowość do realizacji powierzonych zadań – podsumowuje Radosław Rybicki, dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich urzędu marszałkowskiego.

Pieniądze, które otrzymają lokalne grupy działania, są podzielone na dwie grupy – środki na wdrażanie lokalnej strategii rozwoju oraz środki na pokrycie kosztów związanych z ich bieżącym funkcjonowaniem. Najwięcej środków trafi na realizację projektów mających na celu poprawę dostępu do małej infrastruktury publicznej i rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Część lokalnych grup działania zrealizuje projekty związane z rozwojem gospodarstw agroturystycznych, zagród edukacyjnych czy gospodarstw opiekuńczych, a także wsparciem tworzenia krótkich łańcuchów żywnościowych.

Wybrane lokalne grupy działania z terenu Mazowsza to:

 1. Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze,
 2. Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze",
 3. Lokalna Grupa Działania "Równiny Wołomińskiej",
 4. Lokalna Grupa Działania "Wspólny Trakt",
 5. Lokalna Grupa Działania "Wszyscy Razem",
 6. Lokalna Grupa Działania "ZIELONE SIOŁO",
 7. Lokalna Grupa Działania Aktywni Razem,
 8. Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice,
 9. Lokalna Grupa Działania Natura i Kultura,
 10. Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński,
 11. Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej,
 12. Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej,
 13. Razem dla Radomki,
 14. Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania "Bądźmy Razem",
 15. Stowarzyszenie "Dziedzictwo i Rozwój",
 16. Stowarzyszenie "Między Wisłą a Kampinosem",
 17. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - Forum Powiatu Garwolińskiego,
 18. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Jabłkowa Kraina",
 19. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem",
 20. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Puszcza Kozienicka",
 21. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem Dla Rozwoju",
 22. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Sierpeckie Partnerstwo",
 23. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Zapilicze",
 24. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Zaścianek Mazowsza",
 25. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Zielone Sąsiedztwo",
 26. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej",
 27. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Chełmońskiego",
 28. Stowarzyszenie Perły Mazowsza - Lokalna Grupa Działania,
 29. Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania,
 30. Zielone Mosty Narwi.

PLIKI DO POBRANIA

Informacja prasowa
Rozmiar pliku: 183 KB
POBIERZ PDF