|

Zapraszamy na warsztaty serowarskie

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku, przystąpił do realizacji projektu: „Małe przetwórstwo szansą na lokalny rozwój”

Operacja realizowana jest w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich PROW 2014 – 2020, Plan operacyjny na lata 2022-2023, konkurs nr 6/2022 - Działanie 6: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.

Warsztaty to jednodniowy, intensywny kurs produkcji serów dla początkujących serowarów odbywający się w dziewięciu grupach 20-osobowych w 6 oddziałach MODR Warszawa w dniach:

  • 22.08.2022 r., 23.08.2022 r. – MODR  Oddział Poświętne w Płońsku
  • 24.08.2022 r., 25.08.2022 r. – MODR  Oddział Bielice
  • 26.08.2022 r. – MODR  Oddział Płock
  • 29.08.2022 r. – MODR  Oddział Ostrołęka (PZDR Maków Mazowiecki)
  • 30.08.2022 r. – MODR  Oddział Ostrołęka (PZDR Wyszków)
  • 31.08.2022 r. – MODR Oddział Siedlce
  • 01.09.2022 r. – MODR Oddział Radom

Przedsięwzięcie jest skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich oraz mieszkańców obszarów wiejskich (w szczególności rolników) zainteresowanych inicjatywą.

Udział w warsztatach, które poprowadzi p. Krzysztof Jaworski - znany i ceniony serowar żuławski, jest bezpłatny. Serowar przekaże kompendium wiedzy dotyczącej technologii produkcji serów zagrodowych z mleka różnych zwierząt (krowie, kozie), a także zapozna uczestników z możliwościami sprzedaży produktów wytworzonych we własnym gospodarstwie. Uczestnicy warsztatów poznają sekrety wytwarzania podstawowych serów, a zdobyta przez nich wiedza i umiejętności pozwolą na otwarcie własnej profesjonalnej serowni. Wytworzone własnoręcznie sery uczestnicy zabiorą ze sobą do domu.

Podczas trwania warsztatów zapewniamy przerwy kawowe i serwujemy obiad dwudaniowy. Celem głównym operacji jest przeszkolenie 9-ciu grup 20-osobowych z zakresu technologii, wymagań higienicznych, bezpieczeństwa żywności oraz wymagań prawno-administracyjnych przy zakładaniu działalności z małego przetwórstwa na poziomie własnego gospodarstwa. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas warsztatów będą pomocne przy planowaniu i otwarciu własnej profesjonalnej serowarni. Natychmiastowym i mierzalnym efektem realizacji operacji będzie przeszkolenie co najmniej 160 mieszkańców obszarów wiejskich z terenu północnego Mazowsza zainteresowanych przetwórstwem mleka. Długookresowym efektem realizacji operacji będzie zwiększenie liczby gospodarstw prowadzących przetwórstwa na poziomie własnego gospodarstwa rolnego, a co za tym idzie zwiększenie produkcji produktów wysokiej jakości, wykonywanych w sposób regionalny i tradycyjny, a następnie ich sprzedaż w krótkich łańcuchach żywnościowych.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach proszone są o zgłoszenie się do doradców w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub do osób bezpośrednio realizujących projekt w poszczególnych oddziałach:

MODR Warszawa, Oddział Poświętne w Płońsku:
Anna Nowicka
tel. 23 663 07 23
tel. kom. 511 461 002
e-mail: anna.nowicka@modr.mazowsze.pl

MODR Warszawa, Oddział Bielice
Grażyna Adamczyk
tel. 48 862 00 46
tel. kom. 723 436 157
e-mail: grazyna.adamczyk@modr.mazowsze.pl

MODR Warszawa, Oddział Płock
Barbara Snopek
tel. 24 268 60 87
tel. kom. 723 435 582
e-mail: barbara.snopek@modr.mazowsze.pl

MODR Warszawa, Oddział Siedlce
Anna Matyszczak
tel. 25 640 09 38
e-mail: anna.matyszczak@modr.mazowsze.pl

MODR Warszawa, Oddział Ostrołęka
PZDR w Wyszkowie
Jolanta Mieszało
tel. 29 742 50 03
tel. kom. 512 259 140
jolanta.mieszalo@modr.mazowsze.pl

PZDR w Makowie Mazowieckim
Justyna Pszczółkowska
tel. 29 717 13 97
tel. kom. 723 436 116
justyna.pszczolkowska@modr.mazowsze.pl

Ilość miejsc ograniczona.
Zgłoszenia przyjmowane są do 16 sierpnia 2022 r.
Zachęcamy i zapraszamy do udziału w naszych warsztatach.

ORGANIZATORZY

Źródło: MODR