|

Mazowiecka wieś. Atlas możliwości – paszport do sukcesu

obrazek dekoracyjny

Fundacja „TERAZ MAZOWSZE” ma przyjemność poinformować, że w ramach realizacji operacji „Mazowiecka wieś. Atlas możliwości – paszport do sukcesu” opracowała i wydała 2000 publikacji.

Publikacja, do której lektury serdecznie Państwa zapraszamy, łączy kilka form wydawniczych – atlas, przewodnik oraz poradnik. Jednocześnie dotyka wielu dziedzin i ukazuje zróżnicowane uwarunkowania, ponieważ przemysł czasu wolnego jest wielodyscyplinarną gałęzią gospodarki, związaną z odpoczynkiem i spędzaniem czasu wolnego. W odniesieniu do agroturystyki, a właśnie wiedzą na jej temat chcemy się dzielić, okoliczności związane z konkretnym położeniem są szczególnie ważne. Podczas, gdy branża hotelarska, może bazować na rozwijaniu udogodnień i rozbudowie infrastruktury niekiedy w dużym odcięciu od warunków lokalnych, agroturystyka odpowiada na potrzebę obcowania z przyrodą, w oddaleniu od zgiełku i pośpiechu, nierzadko w nadziei smakowania „życia sielskiego”, w otoczeniu urokliwym i kameralnej atmosferze. Dlatego tak ważne jest rozpoznanie, przeanalizowanie i zrozumienie potencjału wynikającego z położenia przestrzennego naszego gospodarstwa. Umiejętność nazwania mocnych stron otoczenia, ich odpowiednie wyeksponowanie, oraz wiedza na temat oczekiwań współczesnego turysty to klucz do stworzenia oferty atrakcyjnej, ciekawej i pożądanej. To również ścieżka do budowania własnego biznesu bądź działalności skutecznie wspierającej budżet domowy, która przynosi satysfakcję, spełnienie zawodowe i poczucie stabilizacji. Jako Fundacja dedykująca pracę przede wszystkim rozwojowi województwa mazowieckiego, działająca w poczuciu silnego związku i szczególnego zamiłowania do naszego regionu – Serca Polski – dostarczamy Państwu możliwie szczegółową analizę danych gospodarczych oraz uwarunkowań geograficzno-kulturowych panujących na Mazowszu. Jesteśmy przekonani, że będzie to skuteczne narzędzie planistyczne dla Państwa, a w dłuższej perspektywie dźwignia rozwoju naszego województwa. Jednocześnie zachęcamy mieszkańców i gospodarzy z innych części kraju do zapoznania się z poniższym wydawnictwem, ponieważ Nasza i Wasza współpraca to nie tylko kwestia wartości dodanej, której źródłem są np. produkty sieciowe, ale dobrobyt całej Polski i przyszłych pokoleń.

Atlasy zostały rozdystrybuowane na terenie Mazowsza (LGD, MODR, Mazowieckie Biuro KSOW, indywidualni odbiorcy). Mamy nadzieję, że ww. publikacja trafi do jak największej grupy zainteresowanych oraz:

  • wskaże potencjał województwa mazowieckiego do rozwoju oferty turystycznej, oczekiwania rynku (turystów), możliwości budowania oferty, dobre praktyki;
  • będzie źródłem wiedzy;
  • stanie się inspiracją do działania (dywersyfikacji prowadzonej działalności – wzbogaceniu jej o ofertę turystyczną, założenia nowej działalności gospodarczej, nawiązania współpracy w celu uatrakcyjnienia posiadanej oferty).

Poniżej udostępniamy do pobrania elektroniczne wersje Atlasu.

Flipbok – prosimy kliknąć na poniżą ilustrację w celu otwarcia Atlasu.

 

Prosimy kliknąć tu, by pobrać atlas w pliku PDF, uwzględniającym wymogi WCAG

Prosimy kliknąć tu, by pobrać atlas w w formacie epub

Prosimy kliknąć tu, by pobrać atlas w formacie mobi