|

„Mazowsze dla sołectw 2022” – Komunikat nr 3

Zmiany w sprawie zawieranie umów o udzielenie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla sołectw 2022”.

Zarząd Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu w dniu 10 maja 2022 r. przyjął uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie umów o udzielenie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla sołectw 2022” przez Województwo Mazowieckie oraz udzielenia pełnomocnictwa do ich podpisywania. Uchwałą tą, Zarząd Województwa Mazowieckiego dokonał korekty zapisów  wzoru Umowy o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla sołectw 2022”.

Najistotniejszą zmianą wprowadzoną za pomocą ww. korekty wzoru Umowy jest  modyfikacja zapisów paragrafu 7 ustęp 2 wzoru Umowy. Skorygowany wzór Umowy stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Przypominamy, że:.

  • Wszystkie umowy będą sporządzane wyłącznie przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (dalej: Departament) w oparciu o ww. skorygowany wzór Umowy i na podstawie danych uprzednio przekazanych przez gminy.
  • Beneficjenci nie sporządzają umów i nie przesyłają ich do Departamentu.

UWAGA!!!

Każdy Beneficjent zostanie indywidualnie powiadomiony o trybie podpisywania Umowy. Beneficjent w celach weryfikacji danych może zwrócić się do Departamentu z prośbą o uprzednie udostępnienie wersji elektronicznej opracowanego dokumentu.

W przypadku wątpliwości – prosimy o kontakt z pracownikami Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

  • Beata Cyrta, tel.: (22) 59-79-174
  • Paulina Szpakowska, tel.: (22) 59-79-307
  • Marcin Cebula, tel.: (22) 59-79-284
  • Kamil Kozłowski, tel.: (22) 59-79-131
  • Piotr Rawa tel. (22) 59-79-239
  • Marzena Rogozińska - Kierownik Wydziału Rolnictwa, Żywności i Rozwoju Obszarów Wiejskich, tel. (22) 59-79-363

Załącznik:

  • Skorygowany wzór Umowy o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla sołectw 2022”.
Źródło: mazovia.pl

PLIKI DO POBRANIA