|

Miasto i Gmina Serock w poszukiwaniu nowych możliwości rozwoju obszarów wiejskich

Źródło: ziemiadobrzynska.pl

Miasto i Gmina Serock zaprasza do wzięcia udziału w wyjeździe studyjnym.

W dniach 20-21 września 2023 r. Miasto i Gmina Serock będzie realizowała operację pn. „Miasto i Gmina Serock w poszukiwaniu nowych możliwości rozwoju obszarów wiejskich”.

Operacja będzie polegała na organizacji dwudniowego wyjazdu studyjnego dla grupy 50 osób, które swoją działalnością przyczyniają się do rozwoju obszarów wiejskich Miasta i Gminy Serock. Organizacja wyjazdu studyjnego pozwoli na połączenie części teoretycznej z częścią typowo praktyczną. Część teoretyczna przygotuje uczestników wyjazdu studyjnego do umiejętnego poruszania się w przepisach prawa,  poszukiwania ciekawych rozwiązań przyczyniających się do ich rozwoju, zaś część praktyczna pokaże prawidłowe wdrażanie ciekawych pomysłów, inicjatyw we własnych gospodarstwach bądź działalnościach.

Grupę docelową stanowią osoby bezpośrednio związane z rozwojem obszarów wiejskich Miasta i Gminy Serock. Wśród tych osób znajdują się m.in. rolnicy, właściciele i przedstawiciele gospodarstw rolnych, właściciele gospodarstw agroturystycznych działających na terenie gminy Serock, członkowie kół gospodyń wiejskich, sołtysi jak również członkowie stowarzyszeń i innych formacji oraz osoby fizyczne które za swoim pośrednictwem przyczyniają się do rozwoju obszarów wiejskich gminy Serock.

Celem operacji jest udział w wizycie studyjnej grupy docelowo złożonej z rolników, właścicieli i przedstawicieli gospodarstw rolnych, właścicieli gospodarstw agroturystycznych działających na terenie gminy Serock, członków kół gospodyń wiejskich, sołtysów jak również członków stowarzyszeń i innych formacji, oraz osób fizycznych które za swoim pośrednictwem przyczyniają się do rozwoju obszarów wiejskich. Łącznie, grupa składa się z 50 osób. Wyjazd studyjny krajowy realizowany będzie na obszarze działania Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej, tj. na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Uczestnicy zdobędą nową wiedzę, a także doświadczenie, które ma zachęcić ich do podejmowania nowych inicjatyw na rynku lokalnym. Podczas wizyty studyjnej uczestnicy będą mieli możliwość bezpośredniego kontaktu i rozmowy z osobami, które podjęły nowe inicjatywy i swoim działaniem zachęcą innych również do podejmowania własnych inicjatyw.

Przewidywanym wpływem realizacji operacji na rozwój obszarów wiejskich jest posiadanie przez uczestników wyjazdu studyjnego wiedzy w zakresie możliwości podejmowania nowych inicjatyw i rozwiązań służących rozwojowi miejsca zamieszkania. Uczestnicy, mieszkańcy obszarów wiejskich będą posiadali wiedzę, która pozwoli im podejmować nowe, ciekawe inicjatywy. Każde podnoszenie wiedzy wśród mieszkańców wpływa definitywnie na rozwój środowiska, w którym żyją i funkcjonują. Uczestnicy będą posiadali wiedzę na temat podejmowania oddolnych inicjatyw, na temat działalności kół gospodyń wiejskich na terenach wiejskich.

Udział w wizycie studyjnej, podczas którego uczestnicy zdobędą wiedzę pomoże podejmować nowe inicjatywy we własnej działalności. Podejmowanie nowych inicjatyw, to zwiększenie własnego potencjału na rynku lokalnym, zwiększanie atrakcyjności miejscowości, w której znajduje się gospodarstwo rolne, jak również wpływ na pozytywny odbiór obszarów wiejskich Miasta i Gminy Serock. Podejmując własne inicjatywy, działają również na rzecz rozwoju obszaru wiejskiego na którym prowadzi się własną działalność. Stwarzanie możliwości uczestnikom wyjazdu studyjnego poznawania nowych, innowacyjnych rozwiązań, przyczynia się do zachęcania ich do podejmowania podobnych inicjatyw. Pobudza chęć rozwoju, poznawania czegoś nowego i przenoszenia tego na grunt lokalny

Szczegółowe informacje dotyczące realizowanego wyjazdu dostępne są pod numerem telefonu 22 782 88 39, 22 782 88 40 oraz w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21, 05-140 Serock, pok. nr 14.

Warunek uczestnictwa w operacji jest telefoniczne (22 782 88 39 i 22 782 88 40) lub osobiste (Urząd Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21, 05-140 Serock, Biuro Obsługi Mieszkańca - stanowisko nr 4) zgłoszenie swojego udziału w operacji.

Ramowy program wyjzadu

Dzień 1

8.00 - Wyjazd grupy z Serocka

10.00 -  Przyjazd grupy do Skępego - zakwaterowanie

11.00 –13.00 Spotkanie informacyjne, przywitanie uczestników i prezentacje na temat:

 • Ziemia Dobrzyńska - charakterystyka regionu i charakterystyka Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej (SGZD)

12.00-12.15 - Przerwa kawowa

 • Rolnictwo na Ziemi Dobrzyńskiej Kujawsko Pomorskiej Ośrodka Doradztwa Rolniczego
 • Wystąpienie Burmistrza  Miasta i Gminy Skępe

13.00 – 14.00  -  Obiad

14.00 – 19.00 – Realizacja wyjazdu studyjnego: 

 • Targowisko w Skrwilnie
 • Biogazownia  Rypin
 • Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie
 • Piekarnia Gmina  Chrostkowo

20.30 - Kolacja

Dzień 2

7.30 - Śniadanie

8.30 - Realizacja wyjazdu studyjnego:

 • Pasieka, Marek Grzymowicz, Suszewo, Gmina Lipno
 • Tradycyjne Jadło, Mirosława Wilk, Gmina Wielgie
 • Winiarnia – Tulibowo, Gmina Dobrzyń nad Wisłą
 • Grupa Producencka  ,,Avena” Wierzniczka, Gmina Dobrzyń nad Wisłą
 • KGW Turza, Wilcza, Gmina Tłuchowo

15.30  - Obiad

16.00 - 17.00  – Podsumowanie i zakończenie wizyty.