|

MODR zaprasza na wyjazd studyjny!

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie przystąpił do realizacji projektu pn. „Zioła wokół nas – innowacje w zielarstwie – wyjazd studyjny”, który odbędzie się w dniach 29-30 sierpnia 2022 r.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Działanie 6: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.

Wyjazd studyjny skierowany jest do rolników, mieszkańców obszarów wiejskich, właścicieli gospodarstw agroturystycznych oraz członków KGW zainteresowanych tematyką zielarstwa z terenu województwa mazowieckiego (Oddział Bielice, Oddział Płock i Oddział Poświętne).

Celem wyjazdu studyjnego jest szkolenie uczestników wyjazdu z zakresu zielarstwa oraz krótkich łańcuchów dostaw żywności. Podczas dwudniowego wyjazdu studyjnego odbędą się wykłady nt. Legalne formy sprzedaży produktów wytworzonych w gospodarstwie rolnym; Biologiczne podstawy agrotechniki roślin leczniczych (zmianowanie, nawożenie, metody zakładania plantacji, ochrona); Innowacje w zielarstwie oraz dobre praktyki marketingowe i sprzedażowe; Wybrane gatunki roślin zielarskich uprawiane dla liści, kwiatów, owoców i ich wykorzystanie (kuchnia, zdrowie, dieta); Uprawa ziół na polach wraz z magazynowaniem i dystrybucją. Podczas wyjazdu odbędą się zajęcia praktyczne tj. warsztaty ziołowe i zwiedzanie ogrodu ziołowego.

Liczba miejsc ograniczona!!!

Zapraszamy osoby chętne do udziału w wyjeździe studyjnym do kontaktu:

MODR Warszawa, Oddział Bielice:

Grażyna Adamczyk

tel. 46 862 00 46; 723 436 157

e-mail: grazyna.adamczyk@modr.mazowsze.pl

Aleksandra Koterwa-Chłystek

tel. 46 862 00 46; 723 436 215

e-mail: aleksandra.koterwa-chlystek@modr.mazowsze.pl

MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku:

Danuta Bronowska

tel. 23 663 07 23; 723 433 677

e-mail: danuta.bronowska@modr.mazowsze.pl

MODR Warszawa Oddział Płock:

Barbara Snopek

tel. 24 268 60 87; 723 435 582

e-mail. barbara.snopek@modr.mazowsze.pl

Źródło: MODR