|

Przedłużenie terminu naboru KSOW na 2022 do 4 marca! – pytania i odpowiedzi oraz aktualizacja dokumentacji

Milion sto tysięcy złotych przewidziano w 2022 roku na operacje partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim.

Zgodnie z dzisiejszą (1 marca 2022 r. godz. 11.06) decyzją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nabór do KSOW 2022 zostaje przedłużony do 4 marca. Wnioski o współfinansowanie przedsięwzięć szkoleniowych, informacyjnych czy wydawniczych można składać do Biura Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich umiejscowionego w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Działania KSOW to m.in. ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju, aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie czy promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

W 2022 roku interesują nas przedsięwzięcia na rzecz klimatu, środowiska i biogospodarki; przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz poprawa sytuacji rolnika w łańcuchu dostaw; tradycji i dziedzictwa kulturowego wsi; rozwoju lokalnego; nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań oraz dobrych praktyk w rolnictwie i na obszarach wiejskich czy upowszechnianie wiedzy i doświadczeń dotyczących zarządzania wodami opadowymi, w tym małej retencji i oszczędnego gospodarowania wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Skonstruowanie poprawnego wniosku nie jest proste, dlatego proponujemy oprócz uważnego czytania instrukcji i dokumentacji sporządzonych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (link do strony) zapoznać się z krótką prezentacją dotyczącą najczęściej popełnianych w naborach błędów (do pobrania poniżej).

Jednocześnie zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami o konkursie (do pobrania poniżej).

Ponadto do Państwa dyspozycji w ramach konsultacji indywidualnych pozostają do 4 marca w godz. 9.00-14.00 pracownicy Biura Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich województwa mazowieckiego:

Zapraszamy do kontaktu!!!

Warte uwagi!!   Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu 6/2022

 

UWAGA, ZMIANY W DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ

4 lutego 2022 r. - Komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

W związku wejściem w życie z dniem 29 stycznia br. ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2022 r. poz. 88), która w art. 4 pkt 10-14 wprowadziła zmiany dotyczące konkursu dla partnerów KSOW, w celu dostosowania do tych zmian, a także uszczegółowienia niektórych zapisów, część dokumentów konkursowych została zmieniona. Szczegółowe informacje o wprowadzonych zmianach są zawarte na końcu ogłoszenia wśród materiałów do pobrania pn. „Informacja o zmianach w dokumentacji konkursowej”.

 Odpowiedzi Instytucji Zarządzającej na pytania dotyczące operacji partnerów KSOW w konkursie nr 6/2022.