|

Nagrodzono najlepszych rolników ekologicznych z Mazowsza

Podczas XXIX Międzynarodowych Dni z Doradztwem Rolniczym w Siedlcach, w dniu 10 września 2023 roku, odbyło się uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród laureatom XVI edycji konkursu na „Najlepsze gospodarstwo ekologiczne w województwie mazowieckim".

Organizatorem konkursu był Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie w partnerstwie z Mazowiecką Izbą Rolniczą w ramach operacji KSOW pn. „Konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w województwie mazowieckim”.

Po raz szesnasty mieliśmy przyjemność i satysfakcję nagrodzić najlepsze gospodarstwa ekologiczne z terenu województwa mazowieckiego. Wszyscy laureaci konkursu reprezentują wysoki poziom i są dowodem ogromnego wysiłku, wielkiej pasji i przekonania co do wartości jakie płyną z ekologicznego sytemu produkcji. Dzięki takim rolnikom, realizowane przedsięwzięcie przyczynia się do promocji i rozpowszechniania wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz wpływa pozytywnie na kreowanie postaw proekologicznych wśród konsumentów. Jest również dobrym sposobem by zachęcić rolników konwencjonalnych do przestawienia swojego gospodarstwa na metody ekologiczne a udział w nim stanowi wyróżnienie i motywacją do dalszego rozwoju.

Po wnikliwych naradach, komisja konkursowa w skład której wchodzili przedstawiciele MODR Warszawa, Mazowieckiej Izby Rolniczej oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie wyłoniła zwycięzców:

Miejsce I - pan Waldemar Żebrowski, gmina Korytnica

Gospodarstwo ekologiczne Pana Waldemara Żebrowskiego powstało z pasji do rolnictwa i w celu produkowania certyfikowanych produktów ekologicznych najwyższej jakości, któremu przyświeca cel: „Wyrobienie nawyku konsumpcji ekologicznych produktów mlecznych w każdym polskim domu”. Położone jest w miejscowości Turna w powiecie węgrowskim na Obszarze Natura 2000 w Dolinie Liwca, co wiąże się z przestrzeganiem wszelkich wymogów związanych ze zrównoważoną produkcją nabiału.

Głównym kierunkiem produkcji jest ekologiczny chów bydła mlecznego ok. 250 sztuk rasy Nizinna Czarno-Biała. Pozyskiwane mleko w całości przekazywane jest do własnej przetwórni Turvita usytuowanej na terenie gospodarstwa, a która oferuje szeroki asortyment produktów mlecznych dostępnych niemal w całym kraju. Produkcja roślinna dostosowana jest do potrzeb paszowych zwierząt, głównie są to trwałe użytki zielone, lucerna oraz kukurydza - co w systemie rolnictwa ekologicznego jest bardzo trudnym zadaniem.

Miejsce II – pani Bogumiła Cichosz, gmina Sanniki

Rodzinne gospodarstwo ekologiczne od 1992 roku. Położone jest w miejscowości Staropol powiecie gostynińskim i ma powierzchnię 23 ha użytków rolnych. Pani Bogumiła Cichosz głównie zajmuje się uprawą warzyw min.: marchwi, pietruszki, kapusty, ziemniaków czy cebuli ale w strukturze upraw są również zboża, bobowate drobnonasienne oraz owoce. Dodatkowo gospodarstwo specjalizuje się w chowie ekologicznego bydła mlecznego. Warzywa i owoce sprzedawane są do sklepów z żywnością ekologiczną oraz konsumentom końcowym.

Miejsce III – pani Magdalena Rola, gmina Pomiechówek

Gospodarstwo Pani Magdaleny Rola „Rolówka”  położone jest w miejscowości Pomocnia w powiecie nowodworskim. Od 16 lat uprawia ekologiczne owoce jagodowe na powierzchni ok 8 ha. Gospodarstwo oferuje atrakcję pt. Zbierz to sam. W zależności od sezonu można tu samodzielnie zbierać truskawki, borówki i pozostałe owoce. Ponadto w gospodarstwie zostały zakupione alpaki, które są atrakcją dla odwiedzających.

Konkurs zrealizowano w ramach operacji pn.: „Konkurs na Najlepsze gospodarstwo ekologiczne w województwie mazowieckim” w ramach konkursu nr 7/2023 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich ogłoszonego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Instytucję Zarządzającą Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Koszt nagród pieniężnych oraz statuetek dla laureatów finansowany jest ze środków Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie i życzymy dalszej owocnej pracy w podjętych działaniach.

Tekst oraz zdjęcia: Olga Skwierczyńska, Kamil Kryński - Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie