|

Najmłodsi mieszkańcy Mazowsza dużo wiedzą o ekologicznej żywności

grafika ozdobna

Znamy laureatów tegorocznej, XX już edycji konkursu „Smak Ekologicznej Żywności”.

Z ponad 40 uczestników komisja konkursowa wyłoniła 10 uczniów, którzy wykazali się doskonałą wiedzą z zakresu rolnictwa ekologicznego. Dziś najlepsi odebrali nagrody z rąk członkini zarządu województwa mazowieckiego Janiny Ewy Orzełowskiej.

Do tej pory w organizowanym przez urząd marszałkowski konkursie wzięło udział ponad 6 tysięcy uczniów.

Jak podkreśla członkini zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska, każdego roku ta inicjatywa cieszy się dużym zainteresowaniem. – Konkurs pokazuje, jak wielu młodych ludzi interesuje się rolnictwem, produkcją żywności i ekologią. Jego uczestnikami są uczniowie szkół podstawowych, czyli najmłodsi przedstawiciele naszej mazowieckiej wspólnoty. Muszę przyznać, że z ogromnym podziwem obserwuję ich coroczne zmagania w tej olimpiadzie i uważam, że możemy być dumni z naszej młodzieży. Wiedzę tę rozpowszechniają wśród swoich najbliższych, co na pewno jest dużym atutem tej inicjatywy.

Konkurs „Smak ekologicznej żywności” organizowany jest od 20 lat, a od 12 – w formie olimpiady wiedzy. Biorą w nim udział dzieci z klas V – VIII szkół podstawowych. Rywalizacja podzielona jest na dwa etapy. I etap odbywa się w szkołach. Wyłonieni w nim przedstawiciele przechodzą do etapu II, w którym mierzą się z testem. Celem konkursu jest zapoznanie się uczestników z tematyką związaną z zasobami ekologicznej żywności oraz postępującymi zmianami klimatu.

Laureatami XX edycji konkursu „Smak ekologicznej żywności” zostali:

  • I miejsce - Gabriela Wagner, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II – Papieża Polaka, Stary Lubotyń
  • II miejsce - Aleksandra Dmochowska, Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki, Ostrów Mazowiecka
  • III miejsce - Róża Wudkiewicz, Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II, Chorzele

Źródło: mazovia.pl