|

Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów

obrazek dekoracyjny - źródło pixabay

XXI edycja konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” na najlepszą potrawę regionalną i najlepszy regionalny produkt żywnościowy.

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do udziału w etapie regionalnym XXI edycja Konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”. Konkurs służy identyfikacji produktów regionalnych oraz gromadzeniu wiedzy o regionalnych potrawach i produktach żywnościowych. Ideą konkursu jest ochrona i zachowanie dziedzictwa kulinarnego regionów poprzez wyszukiwanie potraw i produktów żywnościowych wytwarzanych w gospodarstwach domowych lub przez lokalne podmioty gospodarcze.

Konkurs przebiega w dwóch etapach. Na poziomie regionalnym jest organizowany przy udziale samorządów województw. Na poziomie krajowym prowadzony jest przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego. Jego zwieńczeniem jest wręczenie laureatom Perły podczas Targów Smaki Regionów w Poznaniu. Szeroka formuła pozwala na udział w konkursie w następujących kategoriach:

  • produkty regionalne pochodzenia zwierzęcego,
  • produkty regionalne pochodzenia roślinnego,
  • napoje regionalne,
  • inne produkty regionalne,
  • część gastronomiczna.

Regulaminy określające zasady uczestnictwa w Konkursie na najlepszy produkt lub potrawę oraz Karty zgłoszeniowe znajdą Państwo na stronie internetowej Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego lub pod linkiem https://www.produktyregionalne.pl/nkd.php?body=article&name=nkd-dokumenty-do-pobrania&lang=pl

Zainteresowanych Konkursem prosimy o nadsyłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego pocztową tradycyjną na adres: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres mailowy: wydzialrolnictwa@mazovia.pl

Zgłoszenia można nadsyłać do dnia 25 maja 2022 r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerami telefonów: (22) 59-79-352 lub (22) 59-79-116, bądź drogą elektroniczną na adres: agnieszka.kalinska@mazovia.pl lub krzysztof.zaniewski@mazovia.pl.