|

NextGenerationEU

NextGenerationEU to coś więcej niż plan odbudowy – to jednorazowa szansa, byśmy mogli wyjść z pandemii silniejszymi, przekształcić nasze gospodarki i społeczeństwa oraz zaprojektować Europę, która przynosi korzyści nam wszystkim.

Mamy wszystko, czego potrzebujemy, aby tego dokonać. Mamy wizję, mamy plan i uzgodniliśmy, że wspólnie zainwestujemy 806,91 mld euro.

Jak Unia Europejska sprawia, że Europa staje się zdrowsza, bardziej przyjazna dla środowiska i bardziej cyfrowa i jak możesz uczestniczyć w tej zmianie? W miarę jak finansowanie w ramach NextGenerationEU będzie udostępniane i rozpocznie się realizacja projektów, znajdziesz tutaj więcej informacji na temat inicjatyw w Twoim regionie.

Razem postawmy na naszą przyszłość.

Postawmy na ekologię

Europa jest na dobrej drodze, aby do 2050 r. stać się pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu – nie będziemy wytwarzać więcej gazów cieplarnianych, niż nasze ekosystemy będą w stanie naturalnie wchłonąć. Dzięki NextGenerationEU będziemy inwestować w technologie przyjazne dla środowiska, wprowadzać bardziej ekologiczne pojazdy i transport publiczny oraz zwiększać efektywność energetyczną naszych budynków i przestrzeni publicznych.

Musimy jednak również chronić nasze środowisko naturalne. Będziemy:

 • poprawiać jakość wody w naszych rzekach i morzach, zmniejszać ilość śmieci i plastikowych odpadów, sadzić miliardy drzew i sprawimy, że powrócą pszczoły
 • tworzyć tereny zielone w naszych miastach i zwiększać wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych
 • dążyć do tego, by nasze rolnictwo było bardziej przyjazne dla środowiska, tak aby nasza żywność była zdrowsza.

Unia stanie się liderem w działaniach w dziedzinie klimatu, każdy ma tu jednak do odegrania swoją rolę: wybierając transport publiczny lub rower, spożywając więcej warzyw i mniej mięsa, kupując rzeczy używane, dbając o recykling i ponowne wykorzystanie.

NextGenerationEU. Postawmy na ekologię!

Postawmy na technologie cyfrowe

To technologie będą motorem przyszłości. Dlatego kolejne 10 lat będzie cyfrową dekadą Europy! Dzięki NextGenerationEU:

 • będziemy mogli w całej UE podłączyć się wszędzie do sieci 5G i ultraszybkich łączy szerokopasmowych
 • otrzymamy tożsamość cyfrową, która ułatwi nam dostęp do usług publicznych online i umożliwi nam większą kontrolę nad naszymi danymi osobowymi
 • nasze miasta staną się bardziej inteligentne i wydajne
 • zakupy przez internet będą bezpieczniejsze
 • sztuczna inteligencja pomoże nam w walce ze zmianą klimatu oraz w poprawie opieki zdrowotnej, transportu i edukacji.

UE finansuje internetowe kursy szkoleniowe, dzięki którym każdy – młodszy czy starszy – może podnieść swoje umiejętności cyfrowe. Pomagamy małym i średnim przedsiębiorstwom zapewnić sobie obecność w internecie. Zwiększamy dostępność e-edukacji.

Co możesz zrobić? Weź udział w sesji szkoleniowej, znajdź praktyki zawodowe w branży technologii cyfrowych i dowiedz się, jak uniknąć zagrożeń w internecie.

Dzięki NextGenerationEU jesteśmy gotowi sprawić, że Europa będzie cyfrowa. Pomożesz nam w tym?

Postawmy na zdrowie

Pandemia koronawirusa dotknęła nas wszystkich w ten czy inny sposób – fizycznie, psychicznie i społecznie. Teraz chcemy zbudować bezpieczniejszą i zdrowszą Unię, abyśmy byli lepiej przygotowani na wszelkie przyszłe kryzysy.

Dzięki NextGenerationEU będziemy:

 • współpracować ze wszystkimi krajami UE w celu ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia
 • inwestować więcej w badania naukowe i innowacje, aby opracować szczepionki i metody leczenia, nie tylko w odniesieniu do nowych chorób takich jak koronawirus, ale również z myślą o walce z rakiem
 • modernizować nasze systemy opieki zdrowotnej, tak aby szpitale w każdym kraju UE miały lepszy dostęp do nowych technologii i środków medycznych
 • finansować szkolenia dla personelu medycznego i pracowników służby zdrowia w Europie.

Razem możemy sprawić, że Europa stanie się zdrowsza. Nie chodzi jednak tylko o duże przedsięwzięcia. Zdrowa dieta i regularne ćwiczenia mogą w dużym stopniu przyczynić się do poprawy naszego dobrostanu fizycznego i psychicznego.

Dzięki NextGenerationEU jesteśmy gotowi sprawić, że Europa będzie zdrowa. Pomożesz nam w tym?

Postawmy na silną Europę

Pandemia miała wpływ na całe nasze życie. Wiele osób ucierpiało z powodu choroby lub zmarło, inne straciły pracę lub dochody. Teraz chcemy zbudować silniejszą i bardziej odporną Europę.

Dzięki NextGenerationEU:

 • zachęcamy młodych ludzi do studiowania nauk ścisłych i technologii, co otwiera drogę do ekologicznych i cyfrowych miejsc pracy przyszłości
 • wspieramy dalsze kształcenie i praktyki zawodowe
 • oferujemy pożyczki i dotacje młodym przedsiębiorcom.

UE pomaga również wielu sektorom w odbudowie. Zwiększamy wsparcie dla turystyki, kultury i sztuki w całej Unii, sprawiając, że stają się bardziej cyfrowe i zrównoważone.

Jak unijne wsparcie może Ci pomóc w kontynuowaniu nauki lub znalezieniu pracy Twoich marzeń? Przejrzyj ofertę programu Erasmus+ i unijnej gwarancji dla młodzieży. Dowiedz się, jakie wsparcie może otrzymać Twoja firma, aby stać się bardziej ekologiczną i cyfrową.

Dzięki NextGenerationEU jesteśmy gotowi sprawić, że Europa będzie silna. Pomożesz nam w tym?

Postawmy na równość

Z północy na południe, ze wschodu na zachód chcemy zbudować Europę, która przynosi korzyści wszystkim. Chcemy, aby wszyscy Europejczycy mieli równe szanse, bez względu na to, kim są i gdzie mieszkają. Chcemy również celebrować różnorodność we wszystkich jej formach.

Dzięki NextGenerationEU:

 • walczymy z rasizmem i ksenofobią
 • promujemy równouprawnienie płci i wzmocnienie pozycji kobiet
 • chronimy prawa społeczności LGBTQI+ i zwalczamy dyskryminację
 • wzmacniamy unijne prawo, aby uwzględniało wszystkie formy mowy nienawiści i przestępstw z nienawiści.

Równość oznacza również możliwości gospodarcze i społeczne dla wszystkich. Dzięki inicjatywie NextGenerationEU zwiększamy możliwości zatrudnienia osób z niepełnosprawnością, a także osób mieszkających na obszarach wiejskich, oddalonych lub znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. Pomagamy większej liczbie osób w znalezieniu godnych i odpowiednich warunków mieszkaniowych. Inwestujemy też w edukację włączającą dzieci, niezależnie od ich pochodzenia, sytuacji czy specjalnych potrzeb.

Każdy może odegrać swoją rolę – promując równość szans i zwalczając dyskryminację i mowę nienawiści w codziennym życiu i w internecie.

Dzięki NextGenerationEU jesteśmy gotowi sprawić, że Europa będzie dla wszystkich. Pomożesz nam w tym?

Prawdziwe historie

Wkrótce znajdziesz tutaj więcej informacji na temat projektów finansowanych przez NextGenerationEU w Twoim regionie. Tymczasem przedstawiamy tylko niektóre spośród 51 historii zwykłych ludzi i społeczności w całej Europie, które z pomocą UE pokonały wyzwania związane z pandemią.

Więcej informacji: odbudowa gospodarki po pandemii koronawirusa: prawdziwe historie

1 Liczba podana w cenach bieżących. Odpowiada 750 miliardom euro w cenach z 2018 r.

źródło: Komisja Europejska - NextGenerationEU