|

Konkurs nr 6/2022 dla Partnerów KSOW ogłoszony!

Ogłoszenie o konkursie nr 6/2022 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na wybór operacji, które będą realizowane w 2022 i 2023 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2022–2023.

W dniu 12 stycznia br. ukazało się ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o konkursie nr 6/2022 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2022 i 2023 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2022–2023.

Wnioski należy składać, do jednostki centralnej KSOW (Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie oddział w Warszawie) oraz 16 jednostek regionalnych KSOW (samorządów województw) poszczególnych województw, w terminie od 14 do 28 lutego 2022 r.

Szczegóły konkursu dostępne są w zakładce „Konkurs dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich”.

 

AKTUALIZACJA

* 27 stycznia 2022 r.

Informujemy, że została zaktualizowana następująca dokumentacja konkursowa: 

  • instrukcja do wniosku o wybór operacji - s. 15 (szczegółowe zasady wypełniania załączników);
  • umowa - par. 3 ust. 10 pkt 3 i par. 7 ust. 5;
  • zał. 4 do wniosku o refundację – pkt 14;
  • instrukcja do wniosku o refundację - s. 3 pkt 12.