|

Konkurs nr 6/2022 dla Partnerów KSOW ogłoszony!

Ogłoszenie o konkursie nr 6/2022 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na wybór operacji, które będą realizowane w 2022 i 2023 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2022–2023.

W dniu 12 stycznia br. ukazało się ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o konkursie nr 6/2022 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2022 i 2023 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2022–2023.

Wnioski należy składać, do jednostki centralnej KSOW (Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie oddział w Warszawie) oraz 16 jednostek regionalnych KSOW (samorządów województw) poszczególnych województw, w terminie od 14 do 28 lutego 2022 r.

Szczegóły konkursu dostępne są w zakładce „Konkurs dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich”.

 

UWAGA, ZMIANY W DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ

4 lutego 2022 r. - Komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

W związku wejściem w życie z dniem 29 stycznia br. ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2022 r. poz. 88), która w art. 4 pkt 10-14 wprowadziła zmiany dotyczące konkursu dla partnerów KSOW, w celu dostosowania do tych zmian, a także uszczegółowienia niektórych zapisów, część dokumentów konkursowych została zmieniona.

Szczegółowe informacje o wprowadzonych zmianach są zawarte na końcu ogłoszenia wśród materiałów do pobrania pn. „Informacja o zmianach w dokumentacji konkursowej”.

Odpowiedzi Instytucji Zarządzającej na pytania dotyczące operacji partnerów KSOW w konkursie nr 6/2022.