|

Olimpiada Wiedzy Rolniczej w Maszewie Dużym już za nami

W zorganizowanej po raz dziesiąty przez MODR Oddział Płock - Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej, uczestniczyło 46 rolników, prowadzących gospodarstwa rolne samodzielnie lub wspólnie z rodzicami.

Zmagania składały się z dwóch etapów: pisemnego i finału w formie ustnej. W pierwszym etapie uczestnicy otrzymali test zawierający 30 pytań z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej, ekonomiki i zarządzania, bhp, sprzedaży bezpośredniej oraz zagadnień dotyczących wspólnej polityki rolnej oraz PROW na lata 2014-2020. Do etapu ustnego  zakwalifikowało się 10 osób z największą ilością punktów zdobytych w etapie pisemnym. Każda z nich losowała zestaw 5 pytań. Odpowiedzi ustne finalistów, wg opinii komisji były wyczerpujące, świadczące o znajomości tematyki rolniczej i rozwoju obszarów wiejskich, pozwoliły wyłonić najlepszych.

Laureaci:

I miejsce – Monika Sobecka

II miejsce – Grzegorz Nowakowski

III miejsce – Aneta Szkopińska

IV miejsce – Cezary Szymczak

V miejsce – Mateusz Goszczycki

VI miejsce – Natalia Kołodziejska-Rendzikowska

VII miejsce – Jarosław Szymański

VIII miejsce – Piotr Pankowski

IX miejsce – Adam Kuźniewski

X miejsce – Ryszard Budek

Laureaci otrzymali nagrody finansowe w wysokości od 1300 zł do 400 zł i okolicznościowe statuetki. Dyrektor MODR ufundował dla finalistów roczną prenumeratę „Wsi Mazowieckiej” na 2022 r., natomiast  KRUS Placówka Terenowa  w Płocku 5 nagród rzeczowych.

Uczestnicy mieli również okazję do wzbogacenia swojej wiedzy podczas wykładu doradcy MODR Oddział Płock na temat: „Możliwości dofinansowania w ramach działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich od 2021 roku".                                                                                                                               

Olimpiada otrzymała dofinansowanie w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2020-2021, wniosku złożonego w ramach konkursu nr 5/2021.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział, gratulujemy dużej wiedzy i znajomości problematyki rolniczej, szczególnie zwycięzcom, którzy wykazali się wyjątkowym znawstwem tematu.     

Grażyna Gołębiewska
MODR Oddział Płock