|

Olimpiada wiedzy rolniczej w Maszewie Dużym - relacja

W zorganizowanej po raz jedenasty przez MODR Oddział Płock - Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej, uczestniczyło 37 rolników, prowadzących gospodarstwa rolne samodzielnie lub wspólnie z rodzicami.

Relacja

Zmagania składały się z dwóch etapów: pisemnego i finału w formie ustnej. W pierwszym etapie uczestnicy otrzymali test zawierający 30 pytań z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej, ekonomiki i zarządzania gospodarstwem, bhp, sprzedaży bezpośredniej oraz zagadnień dotyczących wspólnej polityki rolnej oraz PROW na lata 2014-2020. Do etapu ustnego  zakwalifikowało się 5 osób z największą ilością punktów zdobytych w etapie pisemnym. Każda z nich losowała zestaw 5 pytań.

Odpowiedzi ustne finalistów, wg opinii komisji były wyczerpujące, świadczące o znajomości tematyki rolniczej i rozwoju obszarów wiejskich, pozwoliły wyłonić najlepszych.

Uczestnicy mieli również okazję do wzbogacenia swojej wiedzy podczas wykładu doradcy MODR Oddział Płock na temat:

  • "Możliwości dofinansowania w ramach działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich "
  • "Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich oraz poprawa sytuacji rolnika w łańcuchu dostaw”. 

Laureaci:

  • I miejsce – Michał Sasiński
  • II miejsce – Mateusz Jankowski
  • III miejsce – Piotr Pankowski
  • IV miejsce – Edyta Kalińska
  • V miejsce – Adam Kuźniewski

Laureaci otrzymali nagrody finansowe w wysokości od 1300 zł do 900 zł i okolicznościowe statuetki. Dyrektor MODR ufundował dla finalistów roczną prenumeratę „Wsi Mazowieckiej” na 2023 r., natomiast  KRUS Placówka Terenowa  w Płocku 5 nagród rzeczowych.

Olimpiada otrzymała dofinansowanie w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2022-2023, wniosku złożonego w ramach konkursu nr 6/2022.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział, gratulujemy dużej wiedzy i znajomości problematyki rolniczej, szczególnie zwycięzcom, którzy wykazali się wyjątkowym znawstwem tematu.     

Tekst: Grażyna Gołębiewska MODR Oddział Płock
Zdjęcia: Jan Seweryniak