|

Olimpiada wiedzy rolniczej w Płocku

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Płock realizuje Olimpiadę Wiedzy Rolniczej, w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2022-2023.

14 października 2022 roku o godz. 10.00 w sali widowiskowo-sportowej w Maszewie Dużym, ul. Sportowa 7a  w zmaganiach udział weźmie  40 rolników (w tym również pełnoletnich uczniów szkół rolniczych) z terenu powiatów: gostynińskiego, płockiego i sierpeckiego, którzy prowadzą gospodarstwa rolne samodzielnie lub wspólnie z rodzicami.

Celem olimpiady jest propagowanie wiedzy rolniczej, popularyzacja osiągnięć polskiego rolnictwa, dobrych praktyk zmierzających do efektywniejszego gospodarowania oraz podejmowanie inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym tworzenia miejsc pracy na terenach wiejskich.

Uczestnicy

Do udziału w Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej zapraszamy osoby zainteresowane upowszechnianiem wiedzy w zakresie optymalizacji wykorzystywania przez mieszkańców obszarów wiejskich zasobów środowiska naturalnego, zachowania różnorodności genetycznej roślin lub zwierząt oraz wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarze małego przetwórstwa lokalnego lub w obszarze rozwoju zielonej gospodarki, w tym tworzenie nowych miejsc pracy, jak również chętne do promowania życia na wsi.

Nagrody

Na laureatów, za zajęcie miejsc od pierwszego do piątego, czekają nagrody finansowe w wysokości od 1300 zł do 900 zł, okolicznościowe statuetki oraz prenumerata „Wsi Mazowieckiej” na 2023 rok, a także nagrody rzeczowe od KRUS Placówka Terenowa w Płocku.

Wyniki Olimpiady opublikowane będą w mediach z zastosowaniem wymaganej wizualizacji.

Realizacja olimpiady

Olimpiada odbędzie się w dwóch etapach: pisemnym i ustnym. W pierwszym etapie uczestnicy otrzymają test zawierający pytania z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej, ekonomiki i zarządzania, BHP, sprzedaży bezpośredniej oraz zagadnień dotyczących wspólnej polityki rolnej oraz PROW. Do etapu ustnego zakwalifikowanych zostanie 5 osób z największą ilością punktów zdobytych w etapie pisemnym. Każda z nich losowo otrzyma zestaw 5 pytań.

Uczestnicy będą mieli również okazję do wzbogacenia swojej wiedzy podczas wykładu doradcy MODR Oddział Płock na temat:

  1. "Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich oraz poprawa sytuacji rolnika w łańcuchu dostaw”.
  2. "Możliwości dofinansowania w ramach działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich".

Planowane efekty

zrealizowanej Olimpiady Wiedzy Rolniczej to głównie doskonalenie i weryfikacja wiedzy 40 rolników, zrealizowanie dwóch godzin szkolenia z zakresu PROW, podkreślenie rangi zawodu rolnika poprzez uhonorowanie 5 finalistów nagrodami i statuetkami. W dalszej perspektywie uczestnicy będą zmotywowani do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań i rozwoju swoich gospodarstw oraz do działań prospołecznych. Zrealizowanie Olimpiady Wiedzy Rolniczej umożliwi popularyzację osiągnięć nauki i praktyki rolniczej oraz aktualnej wiedzy w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich, rozbudzi chęci dalszego doskonalenia zawodowego, umożliwi wymianę doświadczeń.

Olimpiada otrzymała dofinansowanie w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2022-2023, wniosku złożonego w ramach konkursu nr 6/2022, umowa nr W/UMWM-UF/UM/RW/1244/2022 z dnia 26 lipca 2022 r.

Zapraszamy osoby zainteresowane uczestnictwem. Zgłoszenia przyjmowane są do 10 października 2022 r.

Zgłoszenia można kierować do doradcy rolniczego MODR Oddział Płock na terenie gminy lub do osoby  bezpośrednio realizującej projekt:

Grażyna Gołębiewska MODR Warszawa Oddział Płock ul. Zglenickiego 42 D, tel.: 24/268-60-95, 785-876-744, email: grazyna.golebiewska@modr.mazowsze.pl

Źrodło: MODR


PLIKI DO POBRANIA

R E G U L A M I N
Rozmiar pliku: 110 KB
POBIERZ DOC