|

Relacja z Olimpiady Wiedzy Rolniczej w Płocku

W zorganizowanej po raz dwunasty przez MODR Oddział Płock - Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej, uczestniczyło 40 rolników, prowadzących gospodarstwa rolne samodzielnie lub wspólnie z rodzicami.

Zmagania składały się z dwóch etapów: pisemnego i finału w formie ustnej. W pierwszym etapie uczestnicy otrzymali test zawierający 30 pytań z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej, ekonomiki i zarządzania gospodarstwem, bhp, przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz zagadnień dotyczących wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Do etapu ustnego zakwalifikowało się 5 osób z największą ilością punktów zdobytych w etapie pisemnym. Każda z nich losowała zestaw 5 pytań. Odpowiedzi ustne finalistów, wg opinii komisji były wyczerpujące, świadczące o znajomości tematyki rolniczej i rozwoju obszarów wiejskich, pozwoliły wyłonić najlepszych.

Laureaci:

  • I miejsce – Piotr Lenarcik
  • II miejsce – Dariusz Myzia
  • III miejsce – Monika Sobecka
  • IV miejsce – Cezary Szymczak
  • V miejsce – Maciej Pilewski

Laureaci otrzymali nagrody finansowe w wysokości od 1500 zł do 1100 zł i okolicznościowe statuetki. Dyrektor MODR ufundował dla finalistów roczną prenumeratę „Wsi Mazowieckiej” na 2024 r., natomiast KRUS Placówka Terenowa w Płocku 5 nagród rzeczowych.

Uczestnicy mieli również okazję do wzbogacenia swojej wiedzy podczas wykładu doradcy MODR Oddział Płock na temat: "Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Możliwości dofinansowania w ramach Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027”.

Olimpiada otrzymała dofinansowanie w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2022-2023, wniosku złożonego w ramach konkursu nr 7/2023.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział, gratulujemy dużej wiedzy i znajomości problematyki rolniczej, szczególnie zwycięzcom, którzy wykazali się wyjątkowym znawstwem tematu.

Grażyna Gołębiewska

MODR Oddział Płock