|

Apiterapia i Miodosytnictwo-relacja z realizacji operacji

grafika ozdobna

Fundacja EKOOSTOJA informuje, iż zrealizowała operację pn. „Apiterapia i Miodosytnictwo jako forma dywersyfikacji źródeł dochodu pszczelarzy” mającą na celu aktywizację obywateli w zakresie dywersyfikacji źródeł dochodu oraz działań na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez rozpowszechnienie informacji z zakresu apiterapii i miodosytnictwa, przy zastosowaniu rozwiązań cyfrowych.

Celem projektu było:

 • pozyskanie kompetencji pszczelarskich przez uczestników zamieszkujących na terenach wiejskich, wśród 3 województw: mazowieckiego, łódzkiego, śląskiego;
 • rozwój potencjalnej przedsiębiorczości na lokalnym rynku i kształtowanie postaw przedsiębiorczych, co pozytywnie wpłynie na zrównoważony rozwój na wsi;
 • powstanie nowych pasiek pszczelich i zwiększenie liczebności już istniejących w regionie, co przyczyni się do wzrostu populacji pszczół;
 • zrealizowanie łącznie 150 szkoleń e-learningowych dla 150 uczestników.

Osiągnięte efekty:

 • liczba województw, w których zostaną rozdystrybuowane informacje o projekcie – 3;
 • liczba osób uczestniczących szkoleniach e-learningowych – 150;
 • liczba osób, które nabyły wiedzę z zakresu źródeł dywersyfikacji dochodu w prowadzeniu pasieki – 150;
 • liczba wydanych zaświadczeń o uczestnictwie w operacji – 150.

Wpływ osiągniętych efektów na rozwój obszarów wiejskich:

 • pozyskanie kompetencji pszczelarskich przez uczestników zamieszkujących na terenach wiejskich, wśród 3 województw: mazowieckiego, łódzkiego, śląskiego;
 • rozwój potencjalnej przedsiębiorczości na lokalnym rynku i kształtowanie postaw przedsiębiorczych, co pozytywnie wpłynie na zrównoważony rozwój na wsi;
 • powstanie nowych pasiek pszczelich i zwiększenie liczebności już istniejących w regionie, co przyczyni się do wzrostu populacji pszczół;
 • zrealizowanie łącznie 150 szkoleń e-learningowych dla 150 uczestników.

Aspekty mające wpływ na sukces operacji:

 • duże zainteresowanie uczestnictwem w szkoleniach, oprócz 150 uczestników zakwalifikowanych do udziału w szkoleniach, zgłoszenia dokonało jeszcze 37osób, które się nie   zakwalifikowały, np. ze względu na zamieszkiwanie na terenie miejskim, bądź zgłoszenia wpływały za późno – osiągnięto już limit osób przypadający na dane województwo,
 • tematyka szkoleń odpowiadała na aktualne zapotrzebowanie przez pszczelarzy i osoby zainteresowane pszczelarstwem, głównie ze względu na możliwość dywersyfikacji źródeł dochodu poprzez rozpoczęcie produkcji miodu pitnego lub wprowadzenie apiterapii do swojego gospodarstwa pasiecznego,
 • szkolenia zostały przygotowane przez ekspertów posiadających dużą wiedzę teoretyczną i praktyczną, w tym również poprzez doświadczenia zawodowego pszczelarstwa,
 • prowadzenie szkoleń pszczelarskich po raz piąty, co spowodowało, iż zainteresowanie uczestnictwem było wysokie, szczególnie wśród osób, które pełniły rolę uczestnika w poprzednich latach.

Źródło: ekoostoja.com