|

Półtora miliona złotych z Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ma do rozdysponowania Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim na rok 2021!

Ogłoszono konkurs dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w przyszłym roku!

Wnioski należy składać, do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w terminie od 4 do 22 stycznia 2021 r.

Operacje muszą mieścić się w jednym z ośmiu działań, a w dużym uproszczeniu mogą to być wyjazdy studyjne, szkolenia, konferencje i seminaria, wydawnictwa drukowane, programy radiowe i telewizyjne, imprezy plenerowe, targi i inne przedsięwzięcia miękkie. 

Więcej informacji na www.mazowieckie.ksow.pl i w Biurze Regionalnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich umiejscowionym w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich naszego Urzędu Marszałkowskiego.

Szczegóły konkursu dostępne są również na stronie MRiRW w zakładce „Konkurs dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich”.

Załączona prezentacja pomoże prawidłowo wypełnić wniosek i uniknąć błędów. Zachęcamy do jej obejrzenia i zastosowania podpowiedzi.

 

A tutaj słowo Marszałka Adam Struzika do wszystkich zainteresowanych lub potencjalnie zainteresowanych!

Służymy pomocą – zapraszamy do kontaktu!

PLIKI DO POBRANIA