|

Ponad 2 mld euro z UE dla Mazowsza

Autor: grafika, rach. UMWM

Komisja Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego omówiła założenia Kontraktu Programowego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Zgodnie z Kontraktem Programowym, Mazowsze otrzyma na realizację programu regionalnego alokację w łącznej kwocie 2.096.611.002 euro (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego do wysokości 1,5 mld euro, Europejski Fundusz Społeczny+ do wysokości 590,5 mln euro).

Dla Regionu Mazowieckiego Regionalnego przewidziano 1.595.124.708 euro.

Region Warszawski Stołeczny otrzyma 501.486.294 euro.

– Kontrakt programowy to rodzaj umowy pomiędzy regionem a rządem, umożliwiający podjęcie negocjacji programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza z Komisją Europejską. Określa on maksymalne wsparcie z funduszy UE oraz minimalne poziomy wsparcia z poziomu krajowego. Jednym z jego najważniejszych funkcji jest określenie kierunków i warunków interwencji, realizowanych w ramach funduszy z UE na poziomie regionu. Otwiera on samorządowi województwa mazowieckiego drogę do wynegocjowania programu operacyjnego z Komisją Europejską – podkreśliła przewodnicząca sejmikowej Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego Izabela Ziątek.

Program regionalny będzie realizował następujące Cele Polityki:

  • Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa,
  • Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna i przechodząca w kierunku gospodarki zeroemisyjnej oraz odporna Europa,
  • Lepiej połączona Europa,
  • Europa o silniejszym wymiarze społecznym, bardziej sprzyjająca włączeniu społecznemu i wdrażająca europejski filar praw socjalnych,
  • Europa bliższa obywatelom.

Przewidziane zostały również instrumenty wsparcia dla Obszarów Strategicznej Interwencji, obejmujących miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze oraz obszary zagrożone trwałą marginalizacją. Kontrakt zobowiązuje samorząd Mazowsza do objęcia instrumentem Zintegrowane Inwestycje Terytorialne lub innym następujące miejskie obszary terytorialne: warszawski, radomski, siedlecki, ostrołęcki, ciechanowski, płocki i żyrardowski.

W kontrakcie wyszczególniono ponadto 30 przedsięwzięć priorytetowych, które zaproponowane zostały przez zarząd województwa. Są to projekty lub grupa projektów finansowanych w ramach programu regionalnego o szczególnym znaczeniu dla rozwoju województwa lub kraju.

Źródło: mazovia.pl