|

Poznajcie OSP, które nie tylko ratują

Ochotnicze Straże Pożarne są na terenach wiejskich nie tylko jednostkami ratowniczo-gaśniczymi. Choć wiemy, że tę rolę pełnią pierwszoplanowo.

Ale OSP są także wspaniałymi organizatorami życia, a ich remizy stanowią niejednokrotnie centrum wsi i miejsce spotkań, integracji, szkolenia czy zabaw. Dlatego Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich  w województwie mazowieckim zorganizowała konkurs „OSP nie tylko ratuje, ale integruje”, by znaleźć tych, którzy w tej misji poza ratowniczej szczególnie się wyróżniają. I ku naszej radości okazało się, że w tej pilotażowej edycji konkursu zgłosiło się do nas aż 45 jednostek, które w kartach zgłoszeniowych dały świadectwo ponadprzeciętnego zaangażowania w codziennie życie swojej lokalnej społeczności. Z jednej strony było to potwierdzenie, że OSP nie tylko ratuje, ale z drugiej  strony dało komisji konkursowej sporo pracy, by wybrać tych najlepszych. Bo wszyscy zasługują na uznanie.

Jak w każdym konkursie muszą być jednak ci najlepsi. Poznajcie ich zatem!

Ochotnicza Straż Pożarna w Kaskach, gm. Baranów (I miejsce i kwota 7.500 zł)

119 Druhen i Druhów, z czego prawie trzydziestka wyjeżdża do akcji ratowniczo-gaśniczych. Pierwsze wzmianki o OSP Kaski odnaleziono w „Przeglądzie pożarniczym” z 1918 roku, a jej współczesne czasy znaczy rok 1997, w którym zostali włączeni do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. A czym najbardziej wyróżnili się spośród innych jednostek? Po pierwsze wspaniała orkiestrą założoną w 1984 roku i już w pełni rozpoznawalną na scenach Polski i Europy. Dość powiedzieć, że dzięki orkiestrze w Kaskach funkcjonuje Filia Państwowej Szkoły Muzycznej im. Paderewskiego w Żyrardowie, a sama orkiestra w 2021 roku zdobyła tytuł najlepszej orkiestry dętej KSOW.  Po drugie Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w sile 31 dzieci i młodzieży. Po trzecie liczna prężna grupa Pań, których praca okazuje się kluczowa dla sprawnego funkcjonowania jednostki i jej codziennego życia. Zapytani o największe sukcesy i działania na rzecz integracji mieszkańców jednym tchem wymieniają działalność orkiestry, ale także mobilne zbiórki krwi, punkty szczepień przeciw COVID-19, szkolenia z zakresu bezpieczeństwa czy pierwszej pomocy czy wspólne festyny, pokazy czy biesiady. Orkiestra jest swoistym fenomenem, grają w niej bowiem muzycy od 10 roku życia. „Nasze Druhny i Druhowie są mieszkańcami Kask i okolicznych wsi i dokładnie znają lokalne potrzeby i oczekiwania”. Nic dziwnego, że komisja konkursowa jednogłośnie zdecydowała o przyznaniu im w tym roku pierwszego miejsca w konkursie.

Ochotnicza Straż Pożarna w Węgrze, gm. Czernice Borowe (II miejsce i kwota 5.000 zł)

W 2024 r. jednostka obchodzić będą 100 lat swojej działalności. A jak sami napisali ich działalność nie ogranicza się jedynie do działań gaśniczo-ratowniczych. Realizują bowiem zgodnie ze statutem szereg innych inicjatyw i aktywności społecznych, takich jak: szkolenia z zakresu bezpieczeństwa dla lokalnej społeczności, w tym dla dzieci w szkołach, akcje charytatywne, takie jak zbiórki środków na cele społeczne czy pomoc dla osób w potrzebie, udział w lokalnych imprezach i wydarzeniach, organizując pokazy sprzętu czy prowadząc warsztaty związane z bezpieczeństwem. Są oczywiście przeszkoleni w udzielaniu pierwszej pomocy, co pozwala na udzielanie pomocy medycznej w nagłych sytuacjach oraz prowadzenie edukacje w tym zakresie, ale angażują się także w akcje sprzątania terenów publicznych czy przeciwdziałanie zanieczyszczeniom.

Za największy sukces uważają zrealizowany w latach 2018-2021 r. projekt pn. Bezpieczny start - wzmocnienie kapitału społecznego młodzieży zamieszkującej obszar LGD „Północne Mazowsze”. W bieżącym roku projekt zajął I miejsce w konkursie „LEADER – lider zmian 25 lat Samorządu Województwa Mazowieckiego” w kategorii „Kreatywne NGO” . Projekt swym zasięgiem wyszedł poza miejscowość Węgra i objął nie tylko druhów OSP, w znaczący sposób wpłynął na osoby zamieszkujące obszar LGD „Północne Mazowsze”, który obejmuje 17 gmin.

Strażnica i tym samym świetlica OSP jest stałym miejscem spotkań dla: KGW, zebrań, organizacji uroczystości dla mieszkańców, ale też integrujących szerzej, w wymiarze gminy i całego powiatu.

Ochotnicza Straż Pożarna w Sadownem, gm. Sadowne (III miejsca i kwota 2.500 zł)

Powstali w 1919 roku. Współpracują z samorządem gminnym, parafią, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Szkołami z terenu gminy, harcerzami, Domem Dziecka, PSP Węgrów i lokalną policją. Dumni są z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej powstałej w 2018 roku, a od początku istnienia mają już dla nich siłownię wewnętrzną czy projektor z laptopem. To prawdziwa jednostka integracji społecznej a ich remiza to piękne centrum Sadownego.

Jak już pisaliśmy na wstępie niełatwo była najlepszych. Bo niemal każda zgłoszona jednostka ma to coś, co ją wyróżnia na tle innych. Dlatego komisja postanowiła przyznać aż 10 równorzędnych wyróżnień po 1.500 zł każda. I tak do laureatów pierwszej edycji konkursu „OSP nie tylko ratuje, ale integruje” dołączyły również:

  • OSP Dziecinów,
  • OSP Goszczyn,
  • OSP Jasieniec Iłżecki,
  • OSP Kołoząb,
  • OSP Kosów Lacki,
  • OSP Kotuń,
  • OSP Lwówek,
  • OSP Mlęcin,
  • OSP Pustelnik,
  • OSP Wąsy.

Uroczystość zakończenia konkursu i wręczenia symbolicznych czeków odbyła się podczas XVI Mazowieckiego Kongresu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wszystkim fantastycznym jednostkom OSP biorącym udział w tegorocznej edycji konkursu gratulujemy i dziękujemy za ponadprzeciętne zaangażowanie w rozwój i integrację całego województwa mazowieckiego!