|

[PROW] Aktualizacja dokumentacji na operacje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W związku z wejściem w życie w dniu 01 marca 2022 r. Zarządzeniem Prezesa ARiMR nr 23/2022, 24/2022 i 25/2022 wprowadzającego zaktualizowany formularz wniosku o przyznanie pomocy (3z), umowy o przyznaniu pomocy (8z) oraz wniosku o płatność (6z) na operacje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poniżej zamieszczamy przedmiotowe dokumenty.

PLIKI DO POBRANIA