|

[PROW] Aktualizacja listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych"

obrazek dekoracyjny

Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 25 października 2022 r. podjął uchwałę nr 1613/358/22 w sprawie aktualizacji listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalanych" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dla naboru przeprowadzonego od 2 maja do 31 maja 2022 r.

Wnioskodawcy, których wnioski zostały pozytywnie zweryfikowane będą wzywani do zawarcia umowy o przyznanie pomocy w kolejności wynikającej z zatwierdzonej listy operacji, w ramach środków dostępnych dla Województwa Mazowieckiego.

Zaktualizowana lista operacji – październik 2022 r.