|

[PROW] Aktualizacja listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa"

Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 21 listopada 2022 r. podjął uchwałę nr 1750/362/22 w sprawie aktualizacji listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dla naboru przeprowadzonego od 18 marca do 19 kwietnia 2022 r.

Wnioskodawcy, których wnioski zostały pozytywnie zweryfikowane w związku ze zwiększonym limitem środków (poz. 45-49) będą wzywani do zawarcia umowy o przyznanie pomocy w kolejności wynikającej z zatwierdzonej listy operacji, w ramach środków dostępnych dla Województwa Mazowieckiego.

Zaktualizowana lista operacji – Listopad 2022 r.