|

[PROW] Nowy wzór formularza wniosku o przyznaniu pomocy (4z) - 19.2 Podejmowanie działalności gospodarczej

W związku z wejściem w życie w dniu 29 czerwca 2021 r. Zarządzeniem Prezesa ARiMR nr 60/2021

wprowadzającego zaktualizowany formularz wniosku o przyznanie pomocy (4z) na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poniżej zamieszczamy przedmiotowe dokumenty.

PLIKI DO POBRANIA