|

[PROW] Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy na realizację operacji typu „Scalanie gruntów"

w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje, iż na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 547), w związku z art. 6 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2137 oraz z 2022 r. poz. 88) oraz § 9 ust. 1-4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U.  z 2020 r. poz. 898 oraz z 2021 r. poz. 1843) został określony termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy dla powyższego poddziałania w zakresie scalania gruntów.

Termin składania wniosków: od 19 kwietnia 2022 r. do 4 maja 2022 r.

Miejsce składania wniosków: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa oraz ul. Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00–16.00 (punkt kancelaryjny).

Przewidywana wartość środków w ramach aktualnie dostępnego limitu dla operacji typu „Scalanie gruntów” wynosi 13.8 mln zł.

Formularze wniosków dostępne są na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz mazowieckie.ksow.pl

Dodatkowe informacje, tel.: 22 5979621, 22 5979712, 22 5979167