|

[PROW] Spotkanie informacyjne dotyczące poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze”

obrazek dekoracyjny

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze”.

Spotkanie adresowane jest do przedstawicieli Lokalnych Grup Działania z Mazowsza zarówno wybranych do realizacji LSR w okresie programowania 2014-2020 jak i zainteresowanych przygotowaniem LSR w nowej perspektywie 2023-2030.

Spotkanie odbędzie się 6 kwietnia 2022 roku o godz. 9:30 z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams. Zgłoszenia uczestników jak i zagadnienia do omówienia proszę dokonywać na adresy email: martyna.dabkowska@mazovia.pl lub szymon.sieniarski@mazovia.pl