|

„Prozdrowotna wołowina pochodząca od czystorasowego bydła mięsnego-wyjazd studyjny”

Spółdzielnia Golden Bull z siedzibą w Legionowie zaprasza na wyjazd studyjny w dniach  12-14 lipca 2023 roku.

Wyjazd studyjny realizowany jest w ramach operacji pt. „Prozdrowotna wołowina pochodząca od czystorasowego bydła mięsnego-wyjazd studyjny” i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 

Działanie 6: Ułatwienie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Grupa docelowa:

Wyjazd studyjny skierowany jest do mieszkańców obszarów wiejskich, rolników, producentów rolnych z województwa mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego zainteresowani podniesieniem wiedzy w zakresie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, sytuacji rolników w łańcuchu produkcji, rozwinięcia świadomości w zakresie korzyści ze współpracy rolników w rozmaitych formach prowadzących do rozwoju integracji poziomej a następnie pionowej w rolnictwie, a także przedstawienia dobrych praktyk dotyczących przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

Przewidywane efekty realizacji operacji:

Efektem realizacji operacji będzie podniesienie wiedzy grupy docelowej oraz zapoznanie się z dobrymi praktykami w zakresie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, sytuacji rolników w łańcuchu produkcji i możliwości jej poprawy. Zostanie również rozwinięta wiedza i świadomość w zakresie korzyści ze współpracy rolników oraz integracji w rolnictwie. Doprowadzi to do nawiązania i wypracowania oraz utrwalenia i rozwinięcia bezpośrednich, opartych na wzajemnym zaufaniu relacji handlowych w zintegrowanej strukturze pomiędzy hodowcami na etapie kupna-sprzedaży bydła.

Liczba miejsc ograniczona !!!

Zapraszamy osoby chętne do udziału w wyjeździe studyjnym do kontaktu:

Spółdzielnia Golden Bull z siedzibą w Legionowie:

Mariusz Wiśniewski

793-669-186

goldenbull@onet.pl

Marek Tomaszewski

669-032-867

goldenbull@onet.pl

Źródło: Spółdzielnia Golden Bull