|

Raport Polska Wieś 2022

Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA) co dwa lata przedstawia w raporcie najważniejsze zjawiska o charakterze społecznym, demograficznym, ekonomicznym i politycznym, jakie zachodzą na obszarach wiejskich w Polsce.

W odróżnieniu od większości publikacji na temat polskiej wsi, ta zawiera kompleksowy obraz sytuacji na tych obszarach i wyjaśnia podstawowe współzależności między wyżej wymienionymi zjawiskami. Od początku autorzy starali się, aby Raport o stanie wsi był przydatnym i pomocnym narzędziem w upowszechnianiu wiedzy o najważniejszych tendencjach i problemach polskich obszarów wiejskich, nie tylko wśród polskich czytelników, ale także czytelników za zagranicą. Raport ukazuje się bowiem w języku polskim i angielskim.

Raporty publikowane od 2000 roku prezentują zjawiska demograficzne, przemiany ekonomiczno-rolnicze, społeczne, przyrodnicze, edukacyjne, polityczne, a także otoczenie instytucjonalne realizacji polityki wobec obszarów wiejskich oraz przestrzenne zróżnicowanie rozwoju terenów wiejskich. Autorzy raportu o stanie wsi to stały zespół badaczy zajmujących się problematyką rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.

Serdecznie zapraszamy do lektury.

Publikacja jest dostępna tutaj.

Źródło: fdpa.org.pl