|

Relacja z wyjazdu studyjnego do Inkubatora Przedsiębiorczości w Sandomierzu

W dniach 12-14 października 2022 roku rolnicy i producenci rolni z województwa mazowieckiego uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do Inkubatora Przedsiębiorczości w Sandomierzu.

Wyjazd zrealizowano w ramach operacji pt. „Kreowanie rozwoju lokalnego w oparciu o dobre praktyki promocji produktów i zasobów lokalnych”.

Uczestnicy

Uczestnicy wyjazdu to osoby zainteresowane rozwojem rynku lokalnego, promocją regionu przez produkty lokalne, sprzedażą swoich produktów w systemie krótkich łańcuchów dostaw, doradcy rolniczy, współpracujący z rolnikami przy organizacji sprzedaży produktów rolnych w ramach krótkich łańcuchów dostaw, przedstawiciele LGD zainteresowani wdrażaniem inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, promowaniem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz promowaniem regionu przez lokalne produkty.

Relacja

Podczas trzydniowego pobytu na Ziemi Sandomierskiej, uczestnicy wyjazdu studyjnego kolejno:

  • W Ośrodku Promowania Przedsiębiorczości (OPP) w Sandomierzu zapoznali się z działalnością Fundacji, ze szczególnym uwzględnieniem projektów stymulujących lokalny rozwój oraz promujących lokalne zasoby i partnerską współpracę. Poznali projekt „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością” w ramach którego powstał Inkubator przetwórczy. Podczas dyskusji dzielono się doświadczeniami ze zrealizowanych przedsięwzięć i podejmowanych inicjatyw.
  • W gminie Obrazów spotkali się z przedsiębiorcami, samorządem i stowarzyszeniami: „Sandomierski Szlak Jabłkowy”, szlak kulinarny „Świętokrzyska Kuźnia Smaków” oraz Stowarzyszeniem ”AKT” (Akademia Kobiet Twórczych), zwiedzali Izbę Tradycji Sadowniczych. Podczas tych spotkań Gospodarze prezentowali projekty realizowane przy wsparciu Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości i dzielili się swoimi doświadczeniami przy realizacji projektów i bieżącej działalności - nastąpiła wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.W gospodarstwie agroturystycznym współpracującym z Inkubatorem Przedsiębiorczości, leżącym na szlaku turystycznym i kulinarnym, spotkali się z właścicielami/przedsiębiorcami prowadzącymi rodzinny biznes, poznali ścieżkę rozwoju prowadzonej działalności z udziałem środków z programów pomocowych i OPP. Podczas dyskusji poruszono zalety, problemy i wady w prowadzeniu tego typu i w takiej formie działalności na obszarach wiejskich.
  • W Inkubatorze Przetwórczym w Dwikozach, zapoznali się z genezą i ideą utworzenia Inkubatora przetwórczego, opartego na partnerskiej współpracy z samorządem lokalnym i zasadami funkcjonowania oraz wymogami i standardami określonymi przepisami dla tego typu obiektów. Poznali zasady korzystania z Inkubatora przez potencjalnych użytkowników (m.in. rolników, przetwórców, sadowników) oraz zasady promocji usług i wyrobów. Zwiedzili obiekt Inkubatora i zapoznali się z jego wyposażeniem. Następnie uczestnicy wyjazdu wzięli udział w zajęciach warsztatowych - udział uczestników w pełnym procesie produkcji jabłek prażonych. Na zakończenie procesu każdy uczestnik otrzymał produkt, który powstał przy jego udziale i zaangażowaniu. Wizyta w Inkubatorze Przetwórczym zakończyła się spotkaniem z rolnikiem uczestniczącym w Rolniczym Handlu detalicznym (RHD) korzystającym z usług Inkubatora Przetwórczego.
  • Podczas wizyty w „Winnicy Sandomierskiej” uczestnicy spotkali się z właścicielami winnicy, poznali historię gospodarstwa oraz dzieje winiarstwa na Sandomierszczyźnie, poznali proces produkcji lokalnych win. Zwiedzili winnicę i winiarnię. Mieli możliwość degustacji win połączoną z degustacją serów sandomierskich.
  • W miejscowości Garbów złożyli wizytę u beneficjentów projektów realizowanych przy wsparciu OPP i współpracy z lokalnym środowiskiem oraz z wykorzystaniem lokalnych zasobów. Zapoznali się z działalnością Stowarzyszenia Pamięci Zawiszy Czarnego Herbu Sulima z Garbowa prowadzącego m.in. Izbę Pamięci Zawiszy Czarnego w Garbowie.
  • W Zawichoście byli gośćmi beneficjentów projektów realizowanych przy wsparciu OPP. Zwiedzili Izbę Tradycji w MGOK – prezentacja wykorzystania lokalnych zasobów i potencjału ludzkiego oraz partnerskiej współpracy w promocji produktów regionalnych i lokalnych zasobów.
  • Byli z wizytą w sklepie z produktami regionalnymi „Spiżarnia Sandomierska” prowadzonym przez OPP, gdzie poznawali różne formy przedsiębiorczości i promocji produktów lokalnych.
  • Uczestniczyli w warsztatach dotyczących wytwarzania i promocji lokalnego produktu – Krówki Opatowskiej - w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Opatowie.
  • Zwiedzali Sandomierz poznając walory historyczne i architektoniczne miasta zlokalizowane w okolicy rynku. Zapoznali się z przedsięwzięciami promującymi Sandomierz i region sandomierski realizowanymi z udziałem OPP.

Zakończeniem wizyty studyjnej na Ziemi Sandomierskiej było spotkanie podsumowujące wizytę wraz z dyskusją i oceną wizyty przez uczestników i przedstawicieli Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości. Spotkanie zakończyło się wspólnym obiadem w Restauracji położonej na szlaku kulinarnym „Świętokrzyska Kuźnia Smaków”.

W czasie pobytu w miejscach ujętych w programie wyjazdu studyjnego oraz przejazdów do tych miejsc, jego uczestnicy oceniali w dyskusji możliwości przeniesienia i wdrożenia w swoich regionach poznanych pomysłów i promocji regionu przez produkt lokalny.

Grupa uczestników wśród których były również przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich zainspirowała się działalnością pań ze Stowarzyszenia AKT (Akademia Kobiet Twórczych), których pomysły wykorzystania zasobów lokalnych produktów do promocji regionu chciałyby wykorzystać dla promocji swoich regionów.

Dyskusję zakończyła refleksja, że zakładany do osiągnięcia sukces – w omawianym przypadku: rozwój gospodarczy regionu w oparciu o promocję produktu regionalnego i zasobów lokalnych jest możliwy przy partnerskiej współpracy i zaangażowaniu organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych i lokalnej społeczności.

Tekst: Anna Górska