|

Relacja z wyjazdu studyjnego do Białegostoku

logo LGD

Lokalna Grupa Działania Zielone Mosty Narwi zrealizowała operację pn.: „Produkt lokalny czynnikiem napędzającym rozwój obszarów wiejskich”.

W ramach realizacji operacji został zorganizowany wyjazd studyjny do Białegostoku, który odbył się w dniach 05-07.07.2023 roku. Celem wyjazdu było poszerzenia wiedzy uczestników na temat identyfikacji i promocji produktu lokalnego oraz jego wpływu na rozwój obszarów wiejskich.

W wyjeździe wzięło udział 26 osób, w tym: członkowie LGD oraz inne osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania (zameldowania) na obszarze działania LGD Zielone Mosty Narwi, (tj. Gminy: Pokrzywnica, Gzy, Zatory, Świercze, Winnica, Obryte, Pułtusk, Nasielsk, Pomiechówek, Rząśnik, Wyszków), które współpracują z LGD Zielone Mosty Narwi na rzecz realizacji celów statutowych stowarzyszenia, w tym w szczególności realizacji LSR.

Rekrutacja uczestników odbyła się zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie zielonemostynarwi.pl.

Pierwszego dnia wyjazdu uczestnicy odwiedzili Przysiółek Szlachecki – wioskę tematyczną Pacowa Chata, gdzie podziwiali muzealną ekspozycję odnoszącą się do tradycji historycznej rodu Paców oraz czasów I Rzeczypospolitej. Następnie udali się na Zamek w Tykocinie, w którym zasmakowali dań w ramach Podlaskiego Szlaku Kulinarnego. Kolejnym punktem wyjazdu było Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, czyli muzeum typu skansenowskiego, gromadzące zabytki architektury drewnianej i zbiory etnograficzne z regionu białostockiego, łomżyńskiego i z Suwalszczyzny.

Drugi dzień wyjazdu poświęcony był wioskom tematycznym. Uczestnicy rozpoczęli dzień od odwiedzenia Lipnik - Wioski Bulwy, gdzie wspólnie przygotowali ziemniaczaną przekąskę oraz uczestniczyli w grze terenowej. Następnie udali się do Borysówki - Wsi Drewnianej, gdzie brali udział w warsztatach kulinarnych oraz spacerowali Szlakiem Drewnianych Zawodów. Kolejna odwiedzoną wioska była Trześcianka, czyli Kraina Otwartych Okiennic. W każdej z wiosek uczestnicy spotkali się z gospodarzami obiektów, dowiedzieli się jak powstała wioska, jaka jej jest działalność oraz jakie są główne problemy wynikające z jej funkcjonowania.

Trzeci dzień wyjazdu studyjnego rozpoczął się od spotkania z przedstawicielami LGD Kraina Fundusz Biebrzański. Podczas spotkania przedstawiciele LGD opowiedzieli o działalności LGD. Następnie uczestnicy udali się do Gorszczyzny, gdzie poznali historię gospodarstwa serowarskiego, jego strategię marketingową oraz uczestniczyli w pokazie wyrobu sera korycińskiego. Wyjazd studyjny zakończył się spotkaniem z KGW w Sitawce. Przedstawiciele KGW opowiedzieli o swojej działalności i podejmowanych inicjatywach opartych na produkcie lokalnym. Następnie uczestnicy wzięli udział w grze terenowej oraz spacerowali Szlakiem deskali.

Z całą pewnością realizacja operacji pn.: „Produkt lokalny czynnikiem napędzającym rozwój obszarów wiejskich” przyczyniła się do aktywizacji mieszkańców obszaru LGD Zielone Mosty Narwi, a zdobyta podczas wizyt terenowych wiedza na temat produktu lokalnego będzie podstawą do rozwoju obszaru działania LGD Zielone Mosty Narwi.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Źródło: LGD Zielone Mosty Narwi