|

Relacja z wyjazdu studyjnego do gospodarstw specjalizujących się w hodowli bydła mięsnego

krowy na łące

Od 12 do 14 lipca 30 osób z województw:  mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, uczestniczyło w wyjeździe studyjnym krajowym pt. ,,Prozdrowotna wołowina pochodząca od czystorasowego bydła mięsnego”.

Wyjazd zrealizowano w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2022-2023, a jego organizatorem była Spółdzielnia Golden Bull z siedzibą w Legionowie. 

W trakcie trzydniowego wyjazdu zapoznaliśmy się z działalnością trzech gospodarstw utrzymujących bydło mięsne na terenie województwa lubuskiego:

  • Zbigniewa Kołoszyca – utrzymującego 170 krów rasy limousine oraz 50 krów rasy blonde d’aquitaine;
  • Dariusza Matkowskiego – utrzymującego 1200 krów mięsnych: 900 rasy limousine i 300 rasy angus oraz 200 krów mlecznych: 170 rasy simental i 30 rasy holsztyńsko-fryzyjskiej;
  • Tomasza Jakiela – rolnika regeneratywnego, utrzymującego 29 krów rasy Angus czerwony oraz 2 krówy mleczne rasy polska czerwona i jersey.

Ponadto wysłuchaliśmy trzech wykładów Pani prof. dr hab. Beaty Kuczyńskiej z Katedry Hodowli Zwierząt Instytutu Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Grupa docelowa

Rolnicy, hodowcy bydła ras mięsnych i mieszańcowych z województw: mazowieckiego (15 osób), kujawsko-pomorskiego (10 osób), warmińsko-mazurskiego (5 osób). 

Efekty

  • podniesienie wiedzy oraz zapoznanie się z dobrymi praktykami w zakresie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, sytuacji rolników w łańcuchu produkcji i możliwości jej poprawy;
  • rozwinięcie wiedzy i świadomości w zakresie korzyści ze współpracy rolników oraz integracji w rolnictwie;
  •  nawiązanie, wypracowanie oraz utrwalenie bezpośrednich, opartych na wzajemnym zaufaniu relacji handlowych w zintegrowanej strukturze pomiędzy hodowcami na etapie kupna-sprzedaży bydła.

Trzydniowy wyjazd studyjny ułatwił wymianę wiedzy pomiędzy producentami rolnymi z województwa mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, a rolnikami z województwa lubuskiego, czyli pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich. Pozyskana wiedza i zdobyte umiejętności otworzyły nowe horyzonty dla hodowców bydła mięsnego, zyskali motywację do rozwijania swoich hodowli oraz uzyskania dodatkowych dochodów, co w rezultacie przyczyni się do poprawy kształtowania pozytywnego wizerunku i promocji wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego.

Źródło: Spółdzielnia Golden Bull