|

Relacja z wyjazdu studyjnego do Małopolski

28 sierpnia 2023 roku rozpoczęła się wizyta studyjna realizowana w ramach projektu "Przetwórstwo lokalne i turystyka - jak skutecznie wykorzystać walory przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe do rozwoju obszarów wiejskich".

Po długiej podróży 16 mieszkańców obszaru działania Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem”  dotarło do urokliwej Małopolski, gdzie rozpoczęli swoją przygodę od obiadu w Restauracji Tarniówka, która odznaczona została znakiem marki lokalnej Dolina Karpia. Serwowane potrawy oparte były na surowcach rybnych pochodzących z okolicznych gospodarstw rybackich.

W drugiej części dnia uczestnicy odwiedzili Ośrodek Hodowli Zarodowej w Osieku, gdzie zgłębiali tajniki produkcji rybnej. Poznali zarówno aspekty przyrodnicze, jak i społeczne związane z hodowlą ryb.

Następnie przenieśli się do Izby Regionalnej Doliny Karpia w Osieku, która stanowi element Ekomuzeum Doliny Karpia. Ekomuzeum to sieć atrakcji terenowych, które ukazują dziedzictwo przyrodnicze, historyczne i kulturowe.

Drugi dzień wizyty studyjnej rozpoczął się śniadaniem w MOLO Resort Osiek, który otrzymał zaszczytny znak marki lokalnej Dolina Karpia. Znak jest gwarancją jakości, przyjazności dla klienta i środowiska. Wizyta studyjna dała uczestnikom możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń ze Stowarzyszeniem Dolina Karpia - organizacją działającą na rzecz zrównoważonego rozwoju obszaru, obejmującego siedem gmin w Małopolsce. Drugiego dnia odbył się również cykl warsztatów między innymi z:

  • produkcji krówek zatorskich LollyPolly;
  • pszczelarstwa w Pasiece na Zastawiu; 
  • malowania płóciennych toreb w Ośrodku Kultury Gminy Tomice.

Ostatni dzień w Małopolsce był równie ważny i inspirujący jak wszystkie poprzednie. Uczestnicy odwiedzili winnicę Marcyporęba, gdzie odbyły się warsztaty enologiczne i degustacja. Winnica Marcyporęba to obiekt posiadający znak marki lokalnej Dolina Karpia.

Podczas warsztatów enologicznych poruszono zagadnienia związane między innymi z:

  • przetwórstwem owoców winorośli;
  • sposobami określania składu poszczególnych gatunków wina;
  • procesami produkcji wina;
  • sposobami przechowywania wina;
  • zasadami degustacji.

Wyjazd studyjny ułatwił jego uczestnikom wymianę wiedzy oraz doświadczeń w zakresie przetwórstwa lokalnego i możliwości jakie daje rolnikom współpraca z lokalnym przedsiębiorcami co niewątpliwie znajdzie swoje odzwierciedlenie na obszarze działania Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” oraz przyczyni się do rozwoju obszarów wiejskich.

Źrodło:  Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem”