|

Relacja z wyjazdu studyjnego do województwa kujawsko-pomorskiego

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” zrealizowało operację pt. „Dobre praktyki w zakresie rozwoju sektora usług czasu wolnego i gospodarki doświadczeń wyjazd-studyjny do województwa kujawsko-pomorskiego”.

 W ramach projektu zorganizowano:

  • wyjazd studyjny do województwa kujawsko-pomorskiego w terminie 30.08.2022 r. – 02.09.2022 r.
  • spotkanie informacyjne pn. „Zasady funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych” w terminie 04.10.2022 r.

Uczestnicy

W wyjeździe studyjnym uczestniczyło 16 osób, natomiast w spotkaniu informacyjnym 15. Osoby zainteresowane wyjazdem i spotkaniem nabyły umiejętności w  zakresie organizowania usług czasu wolnego i gospodarki doświadczeń, poznały zasady zakładania i funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych, społecznych oraz zagród edukacyjnych na przykładzie LGD woj. kujawsko – pomorskiego.

Relacja z wyjazdu

  • Pierwszy dzień wyjazdu grupa spędziła w Gospodarstwie Opiekuńczym „ Augustynka” w Tucholi, gdzie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Prezesem Stowarzyszenia Gospodarstw Opiekuńczych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Grupa wysłuchała prezentacji na temat idei i funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych na terenie województwa. Przedstawiciele mieli możliwość rozmowy z podopiecznymi, którzy opowiadali o swoich doświadczeniach w OPI Augustynka.
  • Drugi dzień rozpoczął się od wizyty w biurze Partnerstwa „LGD Bory Tucholskie”, a następnie w Górniczej Wiosce w Pile. Obiekt jest idealnym przykładem wsi tematycznej, którego celem jest ochrona dziedzictwa i zabytków, prowadzenie badań archeologicznych, aktywizacja społeczności lokalnej, popularyzacja potencjału obszarów wiejskich, ochrona przyrody oraz promocja turystyki opartej na dziedzictwie. Popołudnie uczestnicy spędzili aktywnie - z perspektywy kajaka poznawali obiekty turystyki wodnej Wielkiego Kanału Brdy.
  • Trzeci dzień wyjazdu studyjnego zaczęto od spotkania w Fundacji CudaWianki i Warsztatowni Kreatywności. W tym gospodarstwie opiekuńczym prowadzone są m.in. zajęcia rękodzielnicze, zielarskie i kosmetyczne. Przy tworzeniu receptur korzysta się tu z bogactw roślin otaczających pól, łąk i lasów. Organizowane są powroty do dawnych zajęć na wsi m.in. poprzez wspólne kiszenie kapusty przy regionalnych przyśpiewkach. Kolejnym punktem było Muzeum Ziemi Szubińskiej, gdzie grupa wzięła udział w lekcji muzealnej i zwiedziła Szubin. Odwiedzono również Niedźwiady, gdzie w ramach RPO województwa kujawsko-pomorskiego powstało Centrum Astronomiczno, Kulturalno-Dydaktyczne – tu uczestnicy wysłuchali krótkiej prelekcji na temat działalności Centrum oraz obejrzeli teleskopy. Dzień zwieńczyła kolacja z przedstawicielami LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny  i Pałuk”.
  • Ostatni dzień wizyty studyjnej w województwie kujawsko-pomorskim rozpoczęto na Ranczu u Amadeusza. Obiekt należy do Ekomuzeum Doliny Noteci. Na terenie gospodarstwa znajduje się mini zoo, a w nim m.in. kózki miniaturki, konie, ozdobne kury, ale również zwierzęta egzotyczne m.in. karakany z Madagaskaru, agama brodata czy kilka gatunków węży. Właściciel opowiedział o prowadzonym przez siebie azylu dla zwierząt. Uczestnicy brali udział w warsztatach z tworzenia kwiatów z bibuły. Na zakończenie wyjazdu odwiedzili Gospodarstwo agroturystyczne Stara Stodoła, gdzie wysłuchali prelekcji na temat dobrych praktyk oraz skorzystali z gry w golfa na najstarszym polu golfowym w województwie kujawsko-pomorskim.

Spotkanie

04.10.2022 r. w Ośrodku Promocji Produktu Lokalnego "Zagubek" odbyło się spotkanie informacyjne pn. "Zasady funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych" na którym podsumowaliśmy wyjazd studyjny do województwa kujawsko-pomorskiego. Spotkanie zostało zorganizowane w formie stacjonarnej oraz on-line. W programie spotkania była prezentacja koordynatora projektu wyjazdu studyjnego, prelekcja eksperta nt. zasad, wymogów jakie należy spełnić zakładając gospodarstwo opiekuńcze oraz podsumowanie spotkania. 

Efekty

Efektem realizacji operacji było podniesienie wiedzy  uczestników wyjazdu oraz spotkania informacyjnego w zakresie zakładania, funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych, społecznych oraz  zagród edukacyjnych. Operacja wpłynęła pozytywnie na rozwój obszarów wiejskich poprzez wymianę doświadczeń w obszarze  turystyki opartej o lokalne zasoby przyrodnicze, kulturowe, infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną, atrakcje turystyczne. Uczestnicy operacji uzyskali informacje jak w niekonwencjonalny sposób można rozwinąć obszary wiejskie przy wykorzystaniu potencjału turystycznego w tym agroturystyki, rolnictwa regionu. Zdobyli fachową wiedzę w zakresie rozwoju turystyki na terenach wiejskich z wykorzystaniem potencjału przyrodniczego, kulturowego i rolniczego.

Źródło: Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu"