|

Relacja z wyjazdu studyjnego „Lepszy przykład niż wykład – po sąsiedzku w warmińsko-mazurskim”

uczestnicy wyjazdu ustawieni do grupowego zdjęcia

W dniach 26 - 28 czerwca 40 osób z terenu działania Oddziałów MODR Warszawa: Poświętne w Płońsku, Bielice i Płock uczestniczyło w wyjeździe studyjnym.

Operację zrealizowano w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2022-2023. Organizatorem wyjazdu był Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego we współpracy z Lokalną Grupą Działania Przyjazne Mazowsze w Płońsku.

W wyjeździe studyjnym wzięli udział mieszkańcy obszarów wiejskich, rolnicy, producenci rolni i przetwórcy z województwa mazowieckiego, zainteresowani rozwojem swoich gospodarstw i poszerzeniem dotychczasowych aktywności zawodowych o działalność agroturystyczną, działalność zagród edukacyjnych oraz przetwórstwo mięsa, mleka i ziół.

W trakcie trzydniowego wyjazdu uczestnicy odwiedzili i zapoznali się z działalnością siedmiu przedsięwzięć gospodarczych działających z powodzeniem na terenie województwa warmińsko-mazurskiego:

  1. Zajazd Tusinek w Rozogach - agroturystyka, sklep farmerski, przetwórstwo mleka krowiego i produkcja serów, gospodarstwo rolne, restauracja i zagroda ekologiczna;
  2. Gospodarstwo Ekoagroturystyczne KAMEZ Elżbieta Kobus we wsi Wawrochy - działalność agroturystyczna, gospodarstwo rolne, zagroda edukacyjna, Izba Mazurska;
  3. Gospodarstwo  ekologiczne Kozia Farma Złotna -  przetwórstwo mleka koziego i produkcja serów z mleka koziego, sklep farmerski, działalność agroturystyczna;
  4. Gospodarstwo  Ekofarma Vitalis  w Zastawnie - przetwórstwo mięsne - produkcja wyrobów tradycyjnych z mięsa wołowego i wieprzowego,  ekofarma, sklep farmerski, stajnia;
  5. Karczma Warmińska w Gietrzwałdzie - kolacja połączona z degustacją produktów regionalnych i tradycyjnych z Warmii i Mazur;
  6. Gospodarstwo Lawendowe Pole w Nowym Kawkowie - wyprawa na plantację lawendy, sklep firmowy, Lawendowe Muzeum i pokaz filmowy;
  7. Gospodarstwo agroturystyczne Ziołowa Dolina w Wilimowie – uprawa roślin zielarskich, sklep Zioła Eligiusza Kozłowskiego, gospodarstwo agroturystyczne, mini ZOO, zagroda edukacyjna, restauracja.

Podczas wizyty studyjnej przeszkoliliśmy i podnieśliśmy wiedzę 40 rolników,  mieszkańców obszarów wiejskich z obszaru Północnego Mazowsza w zakresie poprawy sytuacji rolnika w łańcuchu dostaw żywności, umiejętności budowania relacji producentów żywności z konsumentami, przedsięwzięć powodujących zwiększenie dochodowości i rentowności gospodarstw, które z powodzeniem funkcjonują na terenie wojewodztwa warmińsko-mazurskiego.

Trzydniowy wyjazd studyjny ułatwił wymianę wiedzy pomiędzy producentami rolnymi z województwa warmińsko-mazurskiego, a rolnikami z województwa mazowieckiego, czyli pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich. Pozyskana wiedza i zdobyte umiejętności otworzyły nowe horyzonty dla mieszkańców wsi, zachęciły ich do rozwijania drobnej przedsiębiorczości, uzyskania dodatkowych dochodów, co w rezultacie przyczyni się do poprawy warunków życia i kształtowania pozytywnego wizerunku i promocji wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego.

Tekst: Paulina Wasiak, Danuta Bronowska, MODR Oddział Poświętne w Płońsku

Zdjęcia: Paulina Wasiak, Danuta Bronowska, MODR Oddział Poświętne w Płońsku