|

Relacja z wyjazdu studyjnego Miasta i Gminy Serock

W dniach 6-7 października 2022 roku odbył się dwudniowy wyjazd studyjny w ramach operacji pn. „Różnicowanie indywidualnych działalności rolniczych sposobem na rozwój obszarów wiejskich”.

Uczestnicy

W wyjeździe uczestniczyli sołtysi, rolnicy, właściciele gospodarstw agroturystycznych oraz członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Miasta i Gminy Serock.

Relacja

  • Pierwszego dnia wyjazdu, uczestnicy odwiedzili  m.in. farmę „YOSHIKIGOI”, zajmującą się hodowlą karpi Koi. Uczestnicy dowiedzieli się m.in. jak wygląda hodowla karpia Koi, czy to opłacalny biznes, w jakich celach prowadzi się hodowlę, jaka jest cena karpi Koi na rynkach światowych. Następnie, grupa udała się do gospodarstwa Państwa Elżbiety i Piotra Geblerów, zajmującego się produkcją podłoża dla boczniaków. Właściciele odpowiedzieli na pytania uczestników, które dotyczyły m.in. skąd pomysł na boczniaka, jaka jest historia rozwoju firmy, ile osób zaangażowanych jest w działalność firmy,  jakie są korzyści z wdrożenia zaawansowanych technologii, jak na co dzień wygląda produkcja podłoża dla boczniaków. Właściciele opowiedzieli na temat technologii upraw podłoża boczniaka, jak rozpocząć działalność w tym zakresie.Ostatnim punktem wyjazdu była wizyta w Browarze „Turek”, którego produkty posiadają certyfikat: „PRODUKT CERTYFIKOWANY ZIEMI TURA”. W tym miejscu, właściciel opowiedział o całym procesie warzenia piwa. Uczestnicy dowiedzieli się co decyduje o walorach smakowych i jakościowych piwa i czy chmiel stanowi główny składnik, a także czy warzenie piwa wymaga kursów i szkoleń oraz jakie wymogi trzeba spełnić, by produkować piwo, a przede wszystkim od czego zacząć.
  • Drugiego dnia wyjazdu studyjnego, uczestnicy wyjazdu odwiedzili Inkubator Kuchenny w Krwonach, gdzie założyciele i pracownicy inkubatora omówili ofertę usług jak również zasadę działalności inkubatora. Ponadto, uczestnicy dowiedzieli się jaki jest zakres działalności Inkubatora Kuchennego, w jakim celu powołuje się Inkubatory Kuchenne, na czym polega zależność Inkubator Kuchenny a Rolniczy Handel Detaliczny? Po krótkim wstępie, uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy warsztatowe. Jedna z grup uczestniczyła w warsztatach zielarskich, zaś druga w warsztatach produkcji naturalnych kosmetyków. Podczas warsztatów omówione zostały następujące kwestie: jak przygotować naturalny kosmetyk (środek czystości) oraz jakie są zasady zbierania, suszenia, zastosowania i łączenia wybranych ziół lub zasady i właściwości olejów roślinnych. Po warsztatach, uczestnikom została zaprezentowana działalność Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. w tym projekt związany z przywracaniem starych odmian drzew i krzewów oraz projekty w zakresie edukacji zielarskiej, a także certyfikacji i sprzedaży produktów lokalnych. Uczestnicy pozyskali wiedzę m.in. dotyczącą przeszłości i teraźniejszości, czyli jak współcześnie żyć w zgodzie z naturą, jakie są zalety prowadzenia sadów tradycyjnych, jak w zrównoważony sposób czerpać z bogactw natury, czy warto budować markę lokalną, jakie są zasady certyfikacji produktów lokalnych, co daje wytwórcy posiadanie certyfikatu, sprawdzone sposoby promocji i sprzedaży produktów lokalnych.
  • Ostatnim punktem wyjazdu studyjnego, była wizyta w Spółdzielni Socjalnej „Powrócisz tu”, gdzie uczestnicy uzyskali odpowiedzi na następujące pytania: co to jest spółdzielnia socjalna, jakie warunki trzeba spełnić, by powołać spółdzielnię, źródła finansowania spółdzielni, czy warto działać jako podmiot ekonomii społecznej, jaka jest historia i zakres działalności Spółdzielni Socjalnej „Powrócisz tu”, jak na co dzień funkcjonuje spółdzielnia.

Efekty

Krótki, ale bardzo intensywny wyjazd bogaty był w treści merytoryczne, stworzył również możliwość wymiany doświadczeń z właścicielami odwiedzanych gospodarstw. Posiadanie większej wiedzy o możliwościach różnicowania działalności indywidualnych gospodarstw może przyczynić się do  poszerzenia swojej działalności lub zmiany kierunku jej działalności.

Źródło: Miasto i Gmina Serock