|

Rośliny miododajne w ramach PS WPR 2023–2027

kwiat koniczyny z pszczołą

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą "Rośliny miododajne w gospodarstwie rolnym".  Publikacja jest cennym źródłem informacji dla rolników, pszczelarzy oraz wszystkich zainteresowanych tematyką roślinności rolniczej i wsparcia Unii Europejskiej dla sektora rolnego. 

Rośliny miododajne są niezwykle istotnym elementem dla pszczół i pszczelarstwa. Stanowią one źródło nektaru i pyłku, które pszczoły zbierają i przetwarzają, tworząc w rezultacie smaczny i wartościowy miód. Wiele gatunków roślin posiada również inne cenne produkty pszczelarskie, takie jak propolis czy pyłek kwiatowy.

W Polsce istnieje wiele roślin miododajnych, różniących się od siebie gatunkiem, okresem kwitnienia oraz ilością i jakością nektaru. Odpowiednia różnorodność roślin miododajnych jest niezwykle istotna dla zdrowia i dobrego rozwoju pszczół, a także dla produkcji wysokiej jakości miodu.

Znajomość roślin miododajnych jest nie tylko kluczowe dla pszczelarzy, ale również dla naszego ogólnego zrozumienia ekosystemów i znaczenia pszczół dla utrzymania równowagi w przyrodzie. Ochrona i zachowanie różnorodności roślin miododajnych to zatem istotny aspekt działań mających na celu wspieranie zdrowia i dobrostanu pszczół oraz zachowanie bioróżnorodności.


Niniejsza publikacja wydana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu stanowi przegląd gatunków roślin rolniczych, skupiając się na aspekcie roślin miododajnych. Dodatkowo, omawiane są ekoschematy i interwencje Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej (PS WPR) na lata 2023-2027, w kontekście roślin miododajnych i bioróżnorodności. Autorem broszury jest Pan Bartłomiej Kołacz.

Pobierz broszurę [strona CDR w Brwinowie]

Źródło: ksowplus.pl