|

Ruszają konkursy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w 2022 roku!

Czekamy tradycyjnie na zgłoszenia Kół Gospodyń Wiejskich, orkiestr dętych, aktywnych sołectw i liderek wiejskich!

Koła gospodyń wiejskich na start!

Koła gospodyń wiejskich z Mazowsza mają szansę na pokazanie swojej działalności i cenne nagrody! Samorząd województwa mazowieckiego i Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich już po raz czwarty szukają najlepszych kół w konkursie „Koła Gospodyń Wiejskich – wyjątkowe miejsca, wyjątkowi ludzie”. Pula nagród to aż 40 tys. zł. Nabór trwa do 15 kwietnia br.

Jak podkreśla marszałek Adam Struzik, wyróżnianie najaktywniejszych kół gospodyń wiejskich jest szczególnie ważne, gdyż to często one napędzają życie kulturalne małych miejscowości i integrują mieszkańców. – Koła są najbardziej znane z pielęgnowania tradycyjnej kuchni, ale ich działania to wiele, wiele więcej. Organizują wydarzenia kulturalne, angażują mieszkańców i napędzają lokalne życie społeczne. Nasz konkurs to okazja dla nich, by pochwalić się swoimi osiągnięciami, jak i zdobyć środki na dalszy rozwój – dodaje.

Co będzie oceniane?

W konkursie oceniana będzie działalność szeroko pojętym rozwojem obszarów wiejskich w województwie mazowieckim. Chodzi tu m.in. o wykorzystanie środków unijnych, innowacyjnych technologii na obszarach wiejskich, rozwój turystyki, wykorzystanie i promocję dóbr kultury, rozwój ekologicznego rolnictwa, organizację spółdzielczości i grup producenckich oraz aktywizowanie społeczności lokalnych.

– Mimo upływu czasu koła gospodyń wiejskich są bardzo ważnym elementem budowania lokalnej tożsamości – podkreśla Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa. – Ich liczba na Mazowszu wciąż rośnie, to już niemal 1,5 tys. organizacji. W ich pracę angażuje się coraz więcej osób, także mężczyzn. Gorąco zachęcam nasze mazowieckie gospodynie do udziału w konkursie – dodaje.

Nagrody czekają!

W tej edycji konkursu pula nagród to aż 40 tys. zł. Zwycięskie koło otrzyma 10 tys. zł. Przewidziane są także nagrody za kolejne miejsca i wyróżnienia. By wziąć udział, trzeba przesłać poprawne zgłoszenie. Powinno ono zawierać:

  1. wypełniony formularz zgłoszeniowy;
  2. przynajmniej 2 rekomendacje (organizacji pozarządowych, lokalnych grup działania, samorządów);
  3. trzy przepisy kulinarne związane z regionem udokumentowane fotograficznie, wśród których znajdzie się minimum jeden przepis na kiszonkę wraz ze zgodą na ich publikację w formie książki kucharskiej.

Formularze zgłoszeniowe wraz z dodatkowymi dokumentami należy przesłać mailowo na adres ksow@mazovia.pl, dostarczyć osobiście lub w pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Skoczylasa 4, 03–469 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs dla KGW 2022”.

Termin zgłoszeń upływa 15 kwietnia br.

Wielki finał IV edycji konkursu „Koła Gospodyń Wiejskich – wyjątkowe miejsca, wyjątkowi ludzie” zaplanowano podczas Dożynek Województwa Mazowieckiego.

Już dziś zapraszamy!

Najlepsze orkiestry dęte poszukiwane!

Samorząd Mazowsza zaprasza do udziału w konkursie „Najlepsza orkiestra dęta Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim”. To doskonała szansa dla lokalnych orkiestr na pochwalenie się talentem muzyków, jak i całą swoją aktywnością. Na najlepsze zespoły czekają cenne nagrody – pula nagród to aż 50 tys. zł. Nabór trwa do 29 kwietnia br.

Jak wskazuje marszałek Adam Struzik, konkurs ma wyłonić i nagrodzić najbardziej wyjątkowe orkiestry, które są nie tylko zwyczajnym zespołem muzycznym, ale też aktywną częścią lokalnej społeczności. – Orkiestry, które co roku zgłaszają się do naszego konkursu, zachwycają wspaniałymi aranżacjami i niezaprzeczalnym talentem swoich muzyków. Ich niesłabnąca popularność pokazuje, że mimo upływu czasu nadal są cennym elementem budowania tożsamości kulturowej regionu – podkreśla marszałek.

Konkurs jest adresowany do orkiestr dętych działających w województwie mazowieckim. W pierwszym etapie orkiestry muszą przedstawić swoje działania i aktywności. Działalność powinna być udokumentowana w postaci kronik, sprawozdań czy relacji w mediach. Następnie odbędą się przesłuchania, w trakcie których muzycy będą mieli okazję pokazać swoje umiejętności.

– Przepis na zwycięstwo w konkursie to z jednej strony świetna umiejętność zaprezentowania swojej twórczości i najlepszych wykonań, a z drugiej wykazania się stałą aktywnością na rzecz lokalnej społeczności, na przykład przez uświetnianie ważnych wydarzeń w gminach – mówi Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa.

Zwycięska orkiestra ma szansę na nagrodę do 15 tys. zł. Przewidziano także nagrody pieniężne za kolejne miejsca oraz wyróżnienia. Zgłoszenia trwają do 29 kwietnia br. Formularze zgłoszeniowe wraz z dodatkowymi dokumentami należy przesłać mailowo na adres ksow@mazovia.pl, dostarczyć osobiście lub w pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Skoczylasa 4, 03–469 Warszawa, z dopiskiem „Najlepsza orkiestra dęta”.

Wielki finał IX edycji konkursu  na "Najlepszą orkiestrę dętą Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim” zaplanowano na 12 czerwca (niedziela), Kaski gm. Baranów w powiecie grodziskim.

Już dziś zapraszamy!

Sołectwa – sukcesy widać po sąsiedzku!

Ruszył konkurs „Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Sukcesy widać po sąsiedzku”. Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne o łącznej wartości 40 tys. zł.

Blisko 7,3 tys. mazowieckich sołectw może powalczyć w tym roku o tytuł najaktywniejszego. Konkurs jest realizowany już po raz szósty i, jak podkreśla marszałek Adam Struzik, cieszy się coraz większą popularnością. – Do pierwszej edycji w 2017 roku zgłosiło się 17 sołectw, a w ubiegłym roku zgłoszeń było niemal dwa razy więcej, bo aż 30. Mimo, że są to najmniejsze wspólnoty lokalne, to niejednokrotnie udowadniają, że potrafią realizować duże projekty. Nagrody trafią do sołectw, których sołtysi i mieszkańcy wykazują się szczególną aktywnością i pomysłowością w swojej codziennej działalności i co roku rzeczywiście udowadniają, że potrafią wziąć sprawy w swoje ręce – dodaje marszałek, który tradycyjnie objął konkurs swoim patronatem. W ubiegłym roku pierwsze miejsce zdobyło sołectwo Nowy Duninów w powiecie płockim. Przyznano w sumie 5 miejsc, na kolejnych uplasowały się sołectwa: Laski (pow. warszawski zachodni), Myszadła (pow. wołomiński), Gnaty (pow. ostrołęcki) i Ruszkowo (pow. nowodworski). 11 sołectw otrzymało wyróżnienia.

Czekają atrakcyjne nagrody!

W puli nagród jest w sumie 40 tys. zł. Za pierwsze miejsce sołectwo może otrzymać do 15 tys. zł, za drugie – do 10 tys. zł, za trzecie do 7,5 tys. zł. Przewidziane są także wyróżnienia w kwocie 1 tys. zł. Komisja konkursowa może dokonać innego podziału nagród oraz rozszerzyć ich skalę do pięciu miejsc. Jak zaznacza członek zarządu województwa mazowieckiego, Janina Ewa Orzełowska dla laureatów to nie tylko nagrody pieniężne, ale również szansa, aby wypromować swoją działalność. – Na Mazowszu jest wiele sołectw, ale tytułem tego najaktywniejszego mogą pochwalić się tylko nieliczni. Dają oni dobry przykład zaangażowania i pracy na rzecz mieszkańców, dlatego gorąco zachęcam do udziału w konkursie. Warto pochwalić się osiągnięciami – dodaje.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Osiągnięcia, inicjatywy czy zrealizowane przez sołectwo inwestycje oraz umiejętne wykorzystanie funduszy np. z programu wsparcia Mazowsze dla Sołectw należy udokumentować w postaci kronik, sprawozdań, relacji w mediach i dokumentacji fotograficznej. Zgłoszeń dokonują wójtowie, którzy mogą zgłosić jedno sołectwo na gminę. Konkurs zostanie przeprowadzony w jednym etapie. Radny Leszek Przybytniak, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich przekonuje, że sołectwa pełnią coraz większą rolę w życiu mieszkańców, dbając o swoje małe wspólnoty. – Program „Mazowsze dla Sołectw” i inne instrumenty finansowe proponowane przez gminy, powiaty i samorząd województwa mazowieckiego przekładają się na realną aktywność, pomysłowość i pracowitość sołectw, sołtysów i rad sołeckich. Z roku na rok widać coraz więcej sukcesów – dodaje.

 Jak i do kiedy się zgłosić?

Formularze zgłoszeniowe wraz z dodatkowymi dokumentami należy wysłać pocztą elektroniczną (na adres ksow@mazovia.pl), pocztą, kurierem lub dostarczyć osobiście na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Sukcesy widać po sąsiedzku”. Regulamin, szczegóły konkursu i dokumenty do pobrania znajdują się na stronie mazowieckie.ksow.pl

Termin składania zgłoszeń mija 27 maja br. O tym, które mazowieckie sołectwa okażą się tymi najaktywniejszymi, przekonamy się do końca września.

Doceńmy kobiety – rusza konkurs dla liderek wiejskich

Są ambitne, kreatywne i wielozadaniowe. Mają w sobie mnóstwo empatii i działają z zaangażowaniem. „Najaktywniejsza Liderka Wiejska w województwie mazowieckim” to konkurs organizowany właśnie z myślą o takich kobietach. Nabór trwa, a zgłoszenia można przesyłać do 29 lipca br.

W ubiegłych latach do konkursu zgłosiła się ponad setka Pań, aktywnych działaczek lokalnych, sołtysek, radnych, strażaczek OSP czy szefowych Kół Gospodyń Wiejskich. Coraz częściej to właśnie kobiety angażują się w życie społeczne swoich wspólnot zauważa marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik,. – W tym konkursie nagradzamy panie, które aktywnie działają na rzecz innych i przyczyniają się do rozwoju swoich „małych ojczyzn”. W sumie w poprzednich edycjach nagrodzonych zostało około pięćdziesiąt uczestniczek. –  wylicza.

W zeszłym roku konkurs wygrała pani Renata Klaus  z Goszczyna (pow. grójecki),  a kolejne miejsca zajęły panie Judyta Olszewska z miejscowości Żebry-Wierzchlas (pow. ostrołęcki) oraz Justyna Nowacka z Cieksyna (pow. nowodworski). Członkini zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska podkreśla, jak ważna jest rola kobiet w samorządzie wiejskim, kołach gospodyń, stowarzyszeniach czy lokalnych grupachPotrafią patrzeć szerzej na wiele spraw i dlatego mają nad mężczyznami przewagę. Są wszechstronne, mogą robić kilka rzeczy jednocześnie i mają w sobie sporo empatii. Bywają również dobrymi partnerkami negocjacyjnymi. Gorąco zachęcam wszystkie lokalne działaczki do wzięcia udziału w konkursie. Doceniajmy się – podsumowuje.

Kobiety rządzą polską wsią

Mazowszanki angażują się w działalność lokalnych organizacji takich, jak koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia czy grupy działania. Coraz chętniej i częściej zasiadają także w fotelach sołtysów czy zostają radnymi. Zaangażowanie w instytucje samorządu wiejskiego stanowiło niegdyś domenę mężczyzn. W XX wieku odsetek kobiet w gminach wiejskich ledwie przekraczał 9 proc., po 2014 r. był już niemal trzykrotnie większy, a według danych GUS w 2021 r. na Mazowszu było 7285 sołtysów, z czego aż 3271 to kobiety, co stanowi niemal połowę! Panie udowadniają, że bardzo dobrze radzą sobie w tej roli. Są przedsiębiorcze, wyróżniają się sporą energią i charyzmą. Aktywizują mieszkańców, potrafią innych zmobilizować i przekonać do aktywnego udziału w realizowanych przedsięwzięciach. Aby docenić lokalne liderki, co roku organizowany jest jeden z konkursów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc zaznacza, że to wyjątkowy, bo wyłącznie kobiecy konkurs. – W skład komisji oceniającej wchodzą tylko panie w tym również liderki z lat ubiegłych. Kobiety są bardziej wrażliwe na potrzeby społeczne, wzbudzają zaufanie i spajają społeczności lokalne, a nasze laureatki są naprawdę wyjątkowe, bo nagrody w konkursie przeznaczają na potrzeby swoich środowisk wskazując komu i na co przelewać środki finansowe. Są to więc liderki z prawdziwego zdarzenia – dodaje.

Zasady konkursu

Uczestniczki będą rywalizować w dwóch etapach. Najpierw oceniane będą zgłoszenia wraz z opisem osiągnięć oraz dołączonymi przynajmniej dwiema rekomendacjami od organizacji pozarządowych, lokalnych grup działania czy samorządów. Kolejny etap to prezentacja indywidualna, podczas której liderki będą musiały także wykazać się wiedzą o Mazowszu i o programach PROW i KSOW.

Nagrody

Dla najlepszych liderek i ich organizacji przygotowano szereg nagród o łącznej wartości do 30 tys. zł Za I miejsce przewidziano – 7,5 tys. zł, za II miejsce – 5 tys. zł, a za III miejsce – 2,5 tys. zł. Kwoty obejmują nagrodę rzeczową do 750 zł oraz nagrodę finansową. Natomiast osoby wyróżnione w konkursie otrzymają nagrody rzeczowe do 750 zł.

Jak się zgłosić?

Formularze zgłoszeniowe wraz z dodatkowymi dokumentami należy wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, bądź przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ksow@mazovia.pl  w terminie do dnia 29 lipca br. Listę laureatek poznamy najpóźniej do 28 października.

Szczegóły dotyczące konkursu oraz zgłoszeń można znaleźć na stronie mazowieckiego biura Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – mazowieckie.ksow.pl.