|

Samorząd Mazowsza nagrodził 24 najaktywniejsze sołectwa

Znamy beneficjentów trzeciej edycji Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020. Nagrody o wartości 55 tys. zł trafiły do 24 mazowieckich sołectw, które zrealizowały najciekawsze inicjatywy w swoim otoczeniu.

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE to jeden z pierwszych programów wsparcia zainicjowanych i realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Nie byłoby go, gdyby nie aktywni i zaangażowani mieszkańcy regionu.

– Nasze programy wsparcia tworzymy z myślą o Mazowszanach, to oni są ich bezpośrednimi beneficjentami, a często również inicjatorami. MIAS to jeden z naszych pierwszych programów. Z każdym rokiem zauważamy, że cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Co jest jasne, bo mieszkańcy widzą jego efekty tuż obok siebie. Z myślą o tych najkreatywniejszych sołectwach przygotowaliśmy konkurs, w którym również finansowo doceniamy pracę mieszkańców na rzecz ich małych ojczyzn – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Aktywni i zaangażowani mieszkańcy

W tegorocznej edycji realizowanej przez samorząd Mazowsza udział wzięły 264 gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z całego Mazowsza. Wsparciem objęte zostały aż 1162 sołectwa. W sumie z budżetu województwa mazowieckiego na ten cel przeznaczono prawie 11,5 mln zł. Łączna wartość zadań, które zostały zrealizowane w tym roku w ramach tegorocznego MIAS-u wyniosła ponad 28 mln zł. Za te pieniądze stworzono wiele potrzebnych inwestycji, których pomysłodawcami byli mieszkańcy sołectw, rady sołeckie i sołtysi.

Decyduje sąsiad i sąsiadka

Potrzebni są ludzie, którzy mają wspólny cel i potrafią się zjednoczyć, by go zrealizować. Oczywiście konieczne są też pieniądze. I tu, po raz kolejny, pomocny okazał się MIAS 2020. Program i przekazane przez samorząd Mazowsza środki trafiają bezpośrednio do lokalnej społeczności.

Zaangażowanie całych społeczności podkreśla członek zarządu województwa Janina Ewa Orzełowska –  Nasze wsparcie z budżetu województwa czy pomoc z gminy to dopiero połowa sukcesu. Drugą wypracowują sami mieszkańcy, poświęcając swój prywatny czas na zrealizowanie takiego lokalnego przedsięwzięcia. Wiem od mieszkańców, że niejednokrotnie całymi rodzinami brali udział, np. w przygotowywaniu terenu pod plac zabaw czy sadzenie roślin wokół takiej inwestycji. To bardzo budujące i pokazuje, że Mazowszanom zależy na rozwoju ich miejscowości i chcą żyć jeszcze bardziej komfortowo. To też sygnał dla władz województwa, że te małe granty dla sołectw to był świetny pomysł  – dodaje członek zarządu.

Najlepsze projekty docenione

Samorząd Mazowsza wyróżniając zaangażowanie mieszkańców przyznał nagrody za najlepsze inicjatywy zrealizowane w ramach MIAS MAZOWSZE 2020. Nagrody o łącznej wartości 55 tys. zł zostały przyznane w sześciu kategoriach: Bezpieczne i Przyjazne sołectwo, MIAS rekreacyjnie, Odnowione Mazowsze, MIAS folklorystycznie, Doposażone Sołectwo, MIAS Innowacyjnie. W każdej z nich wybrano najlepsze inicjatywy, przyznano wyróżnienia, a także wyłoniono laureata do nagrody specjalnej – tytułu Sołectwa Gospodarnego.

Kategoria - Bezpieczne i przyjazne Sołectwo

Nagroda

Gmina

Sołectwo

Nazwa Zadania

Kwota

I miejsce

Joniec

Szumlin

Budowa budynku gospodarczego w sołectwie Szumlin

4 000 zł

II miejsce

Chotcza

Chotcza-Józefów

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zamontowanie radarowego wyświetlacza prędkości w miejscowości Chotcza-Józefów

3 000 zł

III miejsce

Dębe Wielkie

Bykowizna Choszczak

Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską w miejscowości Bykowizna

2 000 zł

Wyróżnienie

Tczów

Janów

Zagospodarowanie terenu wokół wielofunkcyjnego ogólnodostępnego boiska sportowego w Sołectwie Janów

1 000 zł

Kategoria - MIAS rekreacyjnie

Nagroda

Gmina

Sołectwo

Nazwa Zadania

Kwota

I miejsce

Belsk Duży

Anielin

Budowa siłowni plenerowej przy stawie wiejskim w Anielinie

4 000 zł

II miejsce

Jabłonna

Chotomów Północny

Urządzenie ścieżki edukacyjnej w lesie położonym na terenie sołectwa Chotomów Północny

3 000 zł

III miejsce

Latowicz

Latowicz-Rejon III

Zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci przy ulicy Mikołaja Reja w Latowiczu

2 000 zł

Wyróżnienie

Dąbrówka

Kołaków

Wykonanie doposażenia placu zabaw w elementy siłowni zewnętrznej w miejscowości Kołaków

1 000 zł

Wyróżnienie

Lelis

Gibałka

Budowa wiaty rekreacyjnej z zadaszeniem w miejscowości Gibałka, gm. Lelis

1 000 zł

Wyróżnienie

Maciejowice

Podzamcze

Zakup materiałów na potrzeby zagospodarowania terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Podzamcze

1 000 zł

Wyróżnienie

Radziejowice

Budy Józefowskie

Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej  w Budach Józefowskich

1 000 zł

Wyróżnienie

Świercze

Klukówek

Budowa placu zabaw w Klukówku

1 000 zł

Wyróżnienie

Wilga

Ostrybór

Ogrodzenie i doposażenie skweru gminnego w miejscowości Ostrybór

1 000 zł

Wyróżnienie

Wolanów

Chruślice

Utworzenie miejsca rekreacji w sołectwie Chruślice

1 000 zł

Kategoria - Odnowione Mazowsze

Nagroda

Gmina

Sołectwo

Nazwa Zadania

Kwota

I miejsce

Szczawin Kościelny

Szczawin Borowy Wieś - Przychód

Remont remizy OSP w miejscowości Szczawin Borowy Wieś

4 000 zł

II miejsce

Wiśniewo

Wiśniewko

Remont i wyposażenie pomieszczenia w świetlicy wiejskiej w Wiśniewku na salę gier i zabaw dla dzieci i dorosłych

3 000 zł

III miejsce

Grębków

Polków-Sagały

Remont remizy OSP w miejscowości Polków-Sagały

2 000 zł

Kategoria - MIAS folklorystycznie

Nagroda

Gmina

Sołectwo

Nazwa Zadania

Kwota

Nagroda

Dobre

Dobre III

Zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb orkiestry dętej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrem

3 000 zł

Kategoria - Doposażone Sołectwo

Nagroda

Gmina

Sołectwo

Nazwa Zadania

Kwota

I miejsce

Celestynów

Dyzin

Zakup wyposażenia i materiałów do świetlicy wiejskiej w Dyzinie

4 000 zł

II miejsce

Jabłonna Lacka

Wieska-Wieś

Odnowienie i zakup wyposażenia kuchni świetlicy wiejskiej w sołectwie Wieska-Wieś

3 000 zł

III miejsce

Mińsk Mazowiecki

Marianka

Budowa wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej w Mariance

2 000 zł

Wyróżnienie

Wiśniew

Helenów

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Helenów

1 000 zł

Kategoria - MIAS innowacyjnie

Nagroda

Gmina

Sołectwo

Nazwa Zadania

Kwota

I miejsce

Czernice Borowe

Jastrzębiec

Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynku świetlicy wiejskiej w Jastrzębcu

4 000 zł

III miejsce

Izabelin

Truskaw

Mural historyczno-patriotyczny w Truskawiu, gmina Izabelin

2 000 zł

Kategoria - "Sołectwo Gospodarne"

Nagroda

Gmina

Sołectwo

Nazwa Zadania

Kwota

Nagroda specjalna

Joniec

Szumlin

Budowa budynku gospodarczego w sołectwie Szumlin

1 000 zł