|

Smak ekologicznej żywności

Grafika ozdobna

Zapraszamy mazowieckie szkoły podstawowe do udziału w XXI edycji konkursu wiedzy z rolnictwa ekologicznego, produktu ekologicznego i pszczelarstwa „Smak ekologicznej żywności”.

Formuła konkursu polegać będzie na testowym sprawdzeniu wiedzy uczniów w zakresie rolnictwa ekologicznego, żywności ekologicznej i pszczelarstwa. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 30 kwietnia 2024 r.

Cel konkursu:

  • podniesienie świadomości ekologicznej oraz wiedzy o środowisku, w tym wiedzy o pszczołach i dzikich zapylaczach,
  • pobudzenie zainteresowania żywnością podwyższonej jakości z (tj. ekologiczną, regionalną, lokalną),
  • popularyzacja racjonalnego odżywiania z rozwijaniem wrażliwości na produkty ekologiczne i nisko przetworzone u dzieci i młodzieży szkolnej,
  • uświadamianie konieczności podejmowania działań na rzecz poszanowania żywności,
  • podwyższenie wiedzy z zakresu żywności pochodzącej z Mazowsza, w tym produktów ekologicznych i mazowieckich produktów wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych.

Informacje o konkursie można odnaleźć w załącznikach do uchwały nr 749/486/24 z 9 kwietnia 2024 r.  lub uzyskać w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, tel. 22 59 79 116.

PLIKI DO POBRANIA