|

Smart villages instrumentem rozwoju lokalnego

obrazek dekoracyjny

LGD Zielone Mosty Narwi organizuje wyjazd studyjny w dniach 4-7 października 2022 r.

LGD Zielone Mosty Narwi organizuje wyjazd studyjny pt. „Smart villages instrumentem rozwoju lokalnego” realizowany w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

W wyjeździe mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne: członkowie Zarządu, pracownicy Biura LGD, członkowie LGD oraz inne osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania (zameldowania) na obszarze działania LGD Zielone Mosty Narwi (tj. Gminy: Pokrzywnica, Gzy, Zatory, Świercze, Winnica, Obryte, Pułtusk, Nasielsk, Pomiechówek, Rząśnik, Wyszków), które współpracują z LGD Zielone Mosty Narwi na rzecz realizacji celów statutowych stowarzyszenia, w tym w szczególności realizacji LSR. Członkowie Zarządu i pracownicy Biura LGD oraz przedstawiciele Partnera są wyłączeni z procesu rekrutacji.

Udział w wyjeździe studyjnym jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia należy dokonać do 24 sierpnia 2022 r. do godziny 12.00 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na zielonemostynarwi.pl.

Operacja pn.: „Smart villages instrumentem rozwoju lokalnego” ma na celu aktywizację mieszkańców obszaru LGD Zielone Mosty Narwi oraz poszerzenie ich wiedzy na temat dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich poprzez realizację wyjazdu studyjnego do Poznania dla 30 osób.

Operacja pn.: „Smart villages instrumentem rozwoju lokalnego” będzie polegała na organizacji wyjazdu studyjnego do Poznania dla 30 osób z obszaru LGD Zielone Mosty Narwi.

Grupa docelowa: członkowie LGD Zielone Mosty Narwi, lokalni liderzy, osoby bezpośrednio zaangażowane we wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, przedsiębiorcy, pracownicy Biura oraz przedstawiciele Partnera.

Projekt ma za zadanie zrealizować konkretne efekty jakimi są: Podniesienie poziomu wiedzy, 30 osób z obszaru LGD Zielone Mosty Narwi, w zakresie wykorzystania koncepcji Smart villages i jej wpływu na rozwój lokalny obszarów wiejskich.


PLIKI DO POBRANIA

Regulamin rekrutacji
Rozmiar pliku: 200 KB
POBIERZ PDF