|

Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem” zaprasza na wyjazd studyjny

Partner KSOW Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem” informuje o rozpoczęciu realizacji operacji „Rozwój terenów wiejskich w oparciu o zasoby przyrodnicze, społeczne i kulturowe”

Cel operacji

Przeszkolenie 17 osób z terenu Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” oraz wymiana wiedzy i doświadczeń z zakresu: dobrych praktyk dotyczących przedsiębiorczości na obszarach wiejskich; korzyści ze współpracy rolników w ramach klastra; krótkich łańcuchów dostaw żywności, budowania relacji producenta żywności z konsumentem oraz nowych modeli organizacji produkcji i sprzedaży, w tym RHD i MOL; dobrych praktyk dotyczących przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, z uwzględnieniem zrealizowanych projektów współfinansowanych z PROW oraz Funduszy Norweskich.

Grupa docelowa

Grupą docelową jest 17 osób z obszaru działania Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” (członkowie, mieszkańcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, jednostek samorządowych oraz pracownik biura), które obecnie prowadzą działalność związaną z usługami gastronomicznymi, turystycznymi, rękodzielniczymi, przetwórstwem spożywczym, tworzeniem  i promocją marek lokalnych, wzięły udział w certyfikacji swoich produktów, usług, mają zamiar w najbliższej przyszłości podjąć tego typu działalność lub złożyć wniosek o certyfikację marki lokalnej.

Planowane formy realizacji operacji

Wyjazd studyjny – jako najlepszy sposób na realizację założonego celu operacji i jej zakresu. W ramach wyjazdu planowane są spotkania i wymiana wiedzy i dobrych praktyk z partnerami, którzy mają doświadczenie w interesujących tematach, tj. powstawania i rozwoju firm zajmujących się przetwórstwem rolno-spożywczym, w tym z surowców z certyfikatem rolnictwa ekologicznego, funkcjonowania krótkich łańcuchów dostaw i sprzedaży produktów związanych ze szlakiem pod wspólną marką, rozwoju firm z branży gastronomicznej, turystycznej, noclegowej współdziałających w ramach marki, promocji życia na wsi poprzez promocję szlaku i produktów, usług w ramach marki, tworzenia sieci współpracy poprzez udział w budowaniu i rozwoju marki lokalnej jaką jest Szlak Kulinarny Podkarpackie Smaki.

Przewidywane efekty

Podniesienie wiedzy 17 osób z terenu Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” w zakresie małego przetwórstwa lokalnego i możliwości jakie daje rolnikom współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami gastronomicznymi i hotelarskimi; tworzenia produktów turystycznych na bazie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i wpływu na rozwój przedsiębiorczości w branżach turystycznej, hotelarskiej, gastronomicznej; możliwości jakie daje mocna marka lokalna i współpraca podmiotów oraz promocja życia na wsi dla rozwoju obszarów wiejskich, tworzenia partnerstw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i szans wspólnej promocji na przykładzie Szlaku Kulinarnego i Klastra Podkarpacka.

Planowane podczas wizyt, spotkania i prezentacje umożliwią podniesienie wiedzy uczestników wyjazdu w zakresie krótkich łańcuchów dostaw, nawiązywania kontaktów z konsumentami, a także połączenia go z rozwojem działalności w zakresie turystyki, gastronomii i bazy noclegowej,  co będzie skutkowało umocnieniem marki lokalnej i rozwojem przedsiębiorczości na terenach wiejskich i promocji aktywnego życia na wsi.
Wspólny udział w wyjeździe studyjnym wzmacnia także więzi społeczne, aktywizuje i integruje uczestników, co ma znaczenie przy ewentualnych planach tworzenia wspólnych inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i tworzenia i promocji marki lokalnej. Dzięki tak wybranej formie realizacji operacji mamy możliwość odwiedzenia wielu różnych miejsc, tak żeby każdy uczestnik znalazł coś inspirującego dla siebie.

Zapraszamy 17 osób z obszaru działania Stowarzyszenia „Między Wisła a Kampinosem” (członkowie, mieszkańcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, jednostek samorządowych oraz pracownik biura), które obecnie prowadzą działalność związaną z usługami gastronomicznymi, turystycznymi, rękodzielniczymi, przetwórstwem spożywczym, tworzeniem  i promocją marek lokalnych, wzięły udział w certyfikacji swoich produktów, usług, mają zamiar w najbliższej przyszłości podjąć tego typu działalność lub złożyć wniosek o certyfikację marki lokalnej do udziału w wyjeździe studyjnym.

Nabór zgłoszeń od 13 lipca 2022 r.
Liczba miejsc ograniczona, ważna kolejność zgłoszeń!

Program wizyty studyjnej

Karta zgłoszeniowa

Program wizyty studyjnej od 28.07.2022 (zmiana)