|

Szkolenia wyjazdowe już za nami...

Stowarzyszenie „LGD Natura i Kultura" zrealizowało operację pt. „Szkolenia wyjazdowe LGD - szansą międzyterytorialnej współpracy i rozwoju obszarów wiejskich”.

Cel

Celem operacji była organizacja wizyty studyjnej w dniach 16-18 października br. do województwa świętokrzyskiego, podczas której odbyły się szkolenia tematyczne dla 15 osób z obszaru LGD Natura i Kultura.

Efekty

Organizacja wizyty studyjnej  do  Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej posłużyła wymianie doświadczeń i  nawiązaniu współpracy z organizacją, która realizuje projekty finansowane z różnych środków: unijnych i krajowych.

Relacja

  • Pierwszego dnia odwiedziliśmy lokalną grupę działania Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, gdzie odbyliśmy szkolenie „Leader w perspektywie 2021- 2027”, prowadzone przez Prezesa Polskiej Sieci LGD Pana Piotra Sadłochę.
  • Drugiego dnia wyjazdu wzięliśmy udział w szkoleniu „Smart Villages” – dlaczego warto, które przeprowadził również Prezes Polskiej Sieci LGD Pan Piotr Sadłocha. Podczas szkolenia zapoznaliśmy się z przykładami inteligentnych wsi z Polski i zagranicy, a także poznaliśmy argumenty dlaczego warto finansować w ramach lokalnej strategii rozwoju tworzenie koncepcji Smart Villages. Następnie udaliśmy się do winnicy „Nad Źródłem” która powstała ze środków PROW 2007-2013, a w ramach PROW 2014-2020 otrzymała środki na dalszy rozwój. Jednym z elementów wizyty był wykład pt. „Mały zakład produkcyjny, a fundusze europejskie”.
  • Ostatniego dnia wyjazdu odwiedziliśmy gospodarstwo agroturystyczne, które otrzymało dofinansowanie z lokalnej grupy działania „Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej”. Właściciele przedstawili nam swoje doświadczenia z realizacji działań finansowanych w ramach PROW, a także przygotowali degustację produktów przez siebie wytwarzanych, a były to min.: olej rzepakowy, ser biały, cydr, konfitury.

Wyjazd był znakomitą okazją do zaczerpnięcia dobrych przykładów i praktyk stosowanych w rejonie Gór Świętokrzyskich, a także nawiązania współpracy z organizacją, która realizuje projekty finansowane z różnych środków. Wybierając miejsce organizacji wizyty studyjnej kierowaliśmy się przede wszystkim doświadczeniem organizacji i chęcią nawiązania współpracy międzyregionalnej. Szkolenia i wizyty studyjne będą źródłem inspiracji, nowych pomysłów  i rozwiązań, które można przenieść na nasz teren.

Źródło: LGD Natura i Kultura