|

„Tradycyjne metody wypieku chleba w kuchni rolnika” - zapraszamy na warsztaty!

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie, przystąpił do realizacji projektu: „Tradycyjne metody wypieku chleba w kuchni rolnika”, w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich PROW 2014 – 2020, Plan operacyjny na lata 2022-2023, konkurs nr 6/2022.

Partner: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”

Działanie 6: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.

Operacja będzie polegała na przeprowadzeniu warsztatów z zakresu wypieku chleba w 6 oddziałach MODR w grupach 20-osobowych w dniach:

19.09.2022- Oddział Radom

20.09.2022- Oddział Bielice

21.09.2022- Oddział Płock

22.09.2022- Oddział Siedlce

23.09.2022- Oddział Płońsk

27.09.2022- Oddział Ostrołęka

Przedsięwzięcie jest skierowane do mieszkańców obszarów wiejskich (w tym również osób poniżej 35 roku życia), rolników zainteresowanych tematyką warsztatów.

Warsztaty przeprowadzi pan Mateusz Krojenka uczestnik i finalista programu „Masterchef”.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Tradycje kulinarne są istotną częścią tożsamości kulturowej, a pielęgnowanie dziedzictwa kulinarnego w oparciu o produkty tradycyjne i regionalne jest kluczem do rozwoju regionu i szansą dla mieszkańców. Wiedza przekazana na warsztatach może być impulsem do podjęcia następnego kroku czyli uruchomienia przetwórstwa we własnym gospodarstwie.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach proszone są o zgłoszenie się do doradców właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub do osób bezpośrednio realizujących projekt w poszczególnych oddziałach:

MODR Warszawa, Oddział Poświętne w Płońsku:
Danuta Bronowska
23 663 07 26
tel. kom. 723 433 677
e-mail: danuta.bronowska@modr.mazowsze.pl

MODR Warszawa, Oddział Bielice
Grażyna Adamczyk
48 682 00 46
tel. kom. 723 436 157
e-mail: grazyna.adamczyk@modr.mazowsze.pl

MODR Warszawa, Oddział Płock
Barbara Snopek
24 268 60 87
tel. kom. 723 435 582
e-mail: barbara.snopek@modr.mazowsze.pl

MODR Warszawa, Oddział Siedlce
Anna Matyszczak
25 640 09 38
e-mail: anna.matyszczak@modr.mazowsze.pl

MODR Warszawa, Oddział Ostrołęka
Andrzej Niedźwiedzki
tel: 29 769 49 61
e-mail: andrzej.niedzwiedzki@modr.mazowsze.pl

MODR Warszawa, Oddział Radom
Ewa Stanik tel. 48 3650206
tel. kom. 661 122 918
e-mail: ewa.stanik@modr.mazowsze.pl

Ilość miejsc ograniczona.
Zgłoszenia przyjmowane są do 16 września 2022 r.
Zachęcamy i zapraszamy do udziału w naszych warsztatach.

Źródło: MODR