|

VII edycja Mazowieckiego Konkursu Serów Zagrodowych

Źródło: Archiwum UMWM, Ser borówkowy z miodem Pani Anny Napiórkowskiej Laureatki VI edycji Mazowieckiego Konkursu Serów Zagrodowych

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zaprasza do udziału w VII edycji Mazowieckiego Konkursu Serów Zagrodowych.

Konkurs skierowany jest do mieszkańców Mazowsza – zagrodowych producentów serów podpuszczkowych i kwasowych. Zasady Konkursu określa Regulamin.

Konkurs, zgodnie z Regulaminem, obejmuje trzy kategorie serów uzyskiwanych przy pomocy podpuszczki: sery świeże, sery dojrzewające i sery pleśniowe oraz kategorię serów kwasowych.

Zainteresowani zgłaszają chęć udziału w Konkursie poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza zgłoszeniowego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na adres:

  • Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa
  • lub drogą mailową na adres: wydzialrolnictwa@mazovia.pl .

Zgodnie z regulaminem zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 3 lipca 2022 r.

Wszyscy zgłoszeni do Konkursu zostaną powiadomieni o terminie i sposobie dostarczenia ocenianych produktów. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 27 lipca 2023 r. w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Warszawie.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 22 59 79 116 lub adresem mailowym: krzysztof.zaniewski@mazovia.pl.

PLIKI DO POBRANIA