|

MODR zaprasza na warsztaty garncarskie

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie przystąpił do realizacji projektu: „Warsztaty garncarskie w rejonie północno-wschodniego Mazowsza”.

Operacja realizowana jest w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich PROW 2014 – 2020, Plan operacyjny na lata 2022-2023.

Cel 5. Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich.

Działanie 11: Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie.

Operacja będzie polegała na przeprowadzeniu warsztatów garncarskich w 5 powiatach MODR oddział Ostrołęka w grupach 12-osobowych, w dniach:

  • 18.09.2023 - MODR Oddział Ostrołęka, powiat makowski
  • 19.09.2023 - MODR Oddział Ostrołęka, powiat przasnyski
  • 20.09.2023 - MODR Oddział Ostrołęka, powiat wyszkowski
  • 21.09.2023 - MODR Oddział Ostrołęka, powiat ostrowski
  • 22.09.2023 - MODR Oddział Ostrołęka, powiat ostrołęcki

Przedsięwzięcie skierowane jest do mieszkańców obszarów wiejskich, głównie przedstawicieli kół gospodyń wiejskich na terenie północno-wschodniego Mazowsza, zainteresowanych tematyką garncarstwa.

Przewidywalnym, natychmiastowym i mierzalnym efektem realizacji operacji, który zostanie osiągnięty bezpośrednio po zakończeniu operacji jest nauczenie praktyczne 60 mieszkańców województwa mazowieckiego zasad wytwarzania produktów garncarskich.

Warsztaty przeprowadzi Adam Murach, twórca ludowy, garncarz, który swoje umiejętności rozwinął do perfekcji. Pan Adam chętnie dzieli się swoją wiedzą i umiejętnościami, dbając o to, by ta osamotniona na Kurpiach dziedzina twórczości ludowej przetrwała.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Ilość miejsc ograniczona.
Zgłoszenia przyjmowane są do 11 września 2023 r.
Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach proszone są o zgłoszenie się do doradców właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub do osób bezpośrednio realizujących projekt w oddziale:

MODR Warszawa, Oddział Ostrołęka
Tomasz Pfajfer
tel. kom. 723 436 167
e-mail: tomasz.pfajfer@modr.mazowsze.pl

Jolanta Podeszwa
tel. kom. 723 436 117
e-mail: jolanta.podeszwa@modr.mazowsze.pl

powiat makowski
Piotr Budny
tel. kom. 723 434 994
e-mail: piotr.budny@modr.mazowsze.pl

powiat przasnyski
Anna Zakrzewska
tel. kom.  723 436 113
e-mail: anna.zakrzewska@modr.mazowsze.pl

powiat wyszkowski
Beata Piwowarska
tel. kom. 517 157 233
e-mail: beata.piwowarska@modr.mazowsze.pl

powiat ostrowski
Lidia Biernat
tel. kom. 723 436 171
e-mail: lidia.biernat@modr.mazowsze.pl

powiat ostrołęcki
Katarzyna Golan
tel. kom. 723 436 340
e-mail: katarzyna.golan@modr.mazowsze.pl

Zachęcamy i zapraszamy do udziału w naszych warsztatach!

Źródło: MODR